Bài giảng


Các Thánh không phải là những anh hùng, họ là những người tội lỗi nhưng là chứng nhân cho Chúa Kitô

Trong bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Sáu 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về con đường nên thánh.

Ngài giải thích rằng các thánh không phải là những anh hùng, nhưng là những người tội lỗi được thánh hóa bởi mình và máu Chúa Kitô, và hiền thê của Ngài, là Giáo Hội.

Đức Thánh Cha nói:

"Làm thế nào Giáo Hội có thể là thánh thiện khi những thành viên của mình là những người tội lỗi? Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi. Tuy nhiên, Giáo Hội là thánh! Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng Giáo Hội là thánh.

Giáo Hội là hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài yêu thương hiền thê của mình, Ngài thánh hoá Giáo Hội mỗi ngày với hy tế Thánh Thể bởi vì Ngài yêu thương Giáo Hội hết mực và chúng ta tuy là những tội nhân, nhưng chúng ta ở trong một Giáo Hội thánh thiện, và chúng ta cũng được thánh hóa. Mẹ Giáo Hội thánh hóa chúng ta, với lòng từ ái, với các bí tích của Phu Quân mình."

"Trong Giáo Hội Thánh này, Chúa chọn một số người để sự thánh thiện có thể được nhìn thấy tỏ tường hơn, để cho thấy rằng chính Ngài đã thánh hóa người ấy. Không ai có thể tự thánh hóa chính mình, và chẳng có khóa học nào để trở thành một vị thánh.

Nên thánh không phải là trở nên một điều huyền hoặc tôn giáo hoặc một cái gì đó tương tự ... Không! Sự thánh thiện là một ân sủng của Chúa Giêsu ban cho Giáo Hội của Ngài, và để cho thấy rằng, Ngài chọn ra những người mà sự thánh hoá của Ngài nơi họ được nhìn thấy tỏ tường".

Đức Giáo Hoàng nói có sự khác biệt giữa một anh hùng và một vị thánh. Vị thánh là người theo gương của Chúa Giêsu, Đấng đã kết thúc cuộc sống dương thế trong tủi nhục.
(Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô)