Bài giảng


Trang phục của khách dự tiệc cưới
Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm A
Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Để mạc khải về Nước Trời là Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã dùng nhiều dụ ngôn và nhiều hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống của người Do-thái. Hai dụ ngôn và hình ảnh được Chúa Giê-su ưa dùng nhất là Vườn Nho và Tiệc Cưới.

Trong dụ ngôn Tiệc Cưới của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày một khía cạnh quan trọng của Nước Thiên Chúa. Đó là Nước Thiên Chúa được dành cho hết mọi người nên cánh cửa Phòng Tiệc rộng mở để đón tiếp mọi khách mời.

Nhưng không phải ai muốn vào dự tiệc là vào, mà ít nhất người đến dự tiệc phải mang trang phục thích hợp với tiệc cưới, vì được mời dự tiệc cưới của hoàng tử, con vua, là một vinh dự quá sức lớn lao nên khách mời phải tỏ lòng trân trọng tấm lòng và thiệp mời của đức vua.

II. LẮNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 25,6-10a): Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người.

6 Ngày ấy, trên núi này,
Đức Chúa các đạo binh
sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,
và tấm màn trùm lên muôn nước.
8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.
Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ
trên khuôn mặt mọi người,
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch
nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.
9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta,
chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.
Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."
10 Vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này.

2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4,12-14.19-20): Với Đấng ban sức mạnh, tôi chịu được hết. 12 Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. 13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 14 Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. 19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su. 20 Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời! A-men.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 22,1-14): Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. 1 Khi ấy Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đức Chúa các đạo binh, là Đấng quan tâm đến những nỗi buồn khổ của nhân loại nên sẽ đứng ra tổ chức một bữa tiệc linh đình, đầy thịt béo và rượu ngon cho muôn dân (bài đọc 1). Nói một cách khác, Thiên Chúa “sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su” (bải đọc 2).

- Là Nhà Vua trong dụ ngôn tiệc cưới, Đấng tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử là Đức Giê-su. Dân Ít-ra-en đã được Thiên Chúa ưu tiên mời tham dự tiệc cưới của Ngôi Lời nhập thể, nhưng họ đã coi thường lòng ưu ái và lời mời của Thiên Chúa nên Thiên Chúa trừng phạt họ và chuyển lời mời đến hết mọi người mọi dân vào dự tiệc cưới (bài Phúc âm).

- Là Chúa Giê-su, Đấng đã dùng dụ ngôn Tiệc Cưới để giúp những người đồng hương Ít-ra-en (và nhiều người khác trong mọi thời đại) nhận ra tội lỗi của họ là đã xem thường lòng ưu ái và lời mời trân trọng của Thiên Chúa (bài Phúc âm).

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng tác động và giúp đỡ mọi người, nhất là các Ki-tô hữu, nhận ra giá trị của Tiệc Cưới Nước Trời để mau mắn đáp lại tấm lòng ưu ái và lời mời trân trọng của Thiên Chúa mà đến tham dự tiệc cưới với y phục tương xứng.

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):

Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI PHẢI MANG TRANG PHỤC LỄ CƯỚI”

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, nhất là ơn được mời gọi dự tiệc Nước Trời là vương quốc Tình Yêu.

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

Để thực hiện giáo huấn của Lời Chúa hôm nay,

- trước hết mỗi người chúng ta phải hiểu ý nghĩa của dụ ngôn Tiệc Cưới của Hoàng Tử là Nước Thiên Chúa, là Vương Quốc Tình Yêu mà Thiên Chúa muốn thiết lập giữa nhân loại và cho muôn dân, nhờ và nơi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Người;

- kế đến phải biết trân trọng tấm lòng ưu ái và niềm vinh dự mà Thiên Chúa dành ưu tiên cho dân Ít-ra-en và các Ki-tô hữu chúng ta, và

- sau cùng là biết gác lại tất cả những mối bận tâm và công ăn việc làm mà đến tham dự Tiệc Cưới Nước Trời với y phục lễ cưới đàng hoàng.

Y phục lễ cưới đàng hoàng cụ thể là:

¤ Lòng tin-cậy-mến mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngày chúng ta chịu phép rửa và
   chúng ta có trách nhiệm làm tăng triển từng ngày bằng những việc làm cụ thể;
¤ Tâm hồn trong trắng, nhiệt thành và khiêm nhu;
¤ Những hy sinh, quên mình vì người khác nhất là người nghèo;
¤ Những đóng góp cho một xã hội công bằng và yêu thương;
¤ Những nỗ lực bênh vực công lý và sự thật;
¤ Những đóng góp cho các thành phần của Giáo hội sống mật thiết với Thiên Chúa và
   yêu thương anh em đồng loại.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người và hết mọi dân tộc để ai nấy đều biết trân trọng tấm lòng của Thiên Chúa mà đến dự tiệc của Người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và cho toàn thể các tín hữu, để mọi Ki-tô hữu được tràn đầy ơn phúc của Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo xứ/cộng đoàn chúng ta, để mọi người mau mắn đáp lại tấm lòng và lời mời trân trọng của Thiên Chúa mà hân hoan đến dự Tiệc Cưới Nước Trời.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho các Ki-tô hữu khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Đạo và chểnh mảng với việc đón nhận các Bí Tích, để họ nhận thức được sự cao trọng của Ơn Thánh Chúa mà sắm sửa cho mình y phục tiệc cưới mỗi khi đến gần Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội