Photo Album

 Hành hương Marienfried
 Date: 12.07.2014
 Photos: 280
 Album: 4
 Đại hội Công Giáo 38
 Date: 08.06.2014
 Photos: 271
 Album: 3
 Tang lễ ông N.V. Bảo
 Date: 12.03.2014
 Photos: 169
 Album: 1
 Xuân Giáp Ngọ Künzelsau
 Date: 08.02.2014
 Photos: 91
 Album: 1
 Xuân Giáp Ngọ Stuttgart
 Date: 01.02.2014
 Photos: 181
 Album: 1
 Lễ chia tay Cha Lộ
 Date: 26.12.2013
 Photos: 90
 Album: 1
 Lễ Kỷ niệm tại Lourdes
 Date: 02.08.2013
 Photos: 69
 Album: 1
 Hành hương Marienfried
 Date: 26.05.2013
 Photos: 211
 Album: 3
 Đại hội Công Giáo 37
 Date: 18.05.2013
 Photos: 169
 Album: 3
 Lễ mừng Tân Tòng
 Date: 14.04.2013
 Photos: 50
 Album: 1
 Mừng Xuân Quý Tỵ
 Date: 09.02.2013
 Photos: 43
 Album: 1
 Mừng xuân Nhâm Thìn
 Date: 28.01.2012
 Photos: 41
 Album: 1
Trang :
123