Photo Album

 Rước kiệu Thánh Tử Đạo
 Date: 15.10.2011
 Photos: 48
 Album: 1
 Kỷ niệm 30 năm
 Date: 25.10.2011
 Photos: 45
 Album: 1
 Hành hương Marienfried
 Date: 02.07.2011
 Photos: 78
 Album: 1
 Tiệc mừng Đáo Tuế
 Date: 25.06.2011
 Photos: 84
 Album: 1
 Lễ rửa tội trong cộng đoàn
 Date: 25.06.2011
 Photos: 37
 Album: 1
 Rước kiệu Đức Mẹ
 Date: 19.06.2010
 Photos: 71
 Album: 1
 Hình ảnh xưa
 Date: 1981-1993
 Photos: 18
 Album: 2
Trang :
123