Chúa Giêsu

Mục lục

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]Tập IV: Bí Tích Thánh Thể
1. Phải Kính Cẩn Lên Rước Lễ
2. Mầu Nhiệm Tình Yêu
3. Ích Lợi Bởi Năng Rước Lễ
4. Ai Rước Lễ Nghiêm Chỉnh Được Nhiều Ơn
5. Thánh Thể Chúa Và Chức Linh Mục Cao Quý
6. Cách Dọn Mình Rước Lễ
7. Xét Mình Và Quyết Sửa Sai
8. Hy Lễ Thập Giá Và Tự Hiến
9. Tận Hiến Cho Chúa Và Cầu Cho Mọi Người
10. Không Nên Bỏ Rước Lễ Dễ Dàng
11. Mình Chúa Và Lời Chúa Đều Cần
12. Khi Rước Lễ Phải Sửa Sang Trong Ngoài
13. Phải Khao Khát Nên Một Với Chúa Giêsu Trong Thánh Thể
14. Tâm Hồn Ao Ước Rước Lễ
15. Không Khiêm Nhượng Và Xả Kỷ, Sẽ Không Có Sùng Ái
16. Giãi Bày Với Chúa Những Nhu Cầu Và Xin Ngài Ban Ơn
17. Khát Vọng Rước Chúa Kitô
18. Đừng Tò Mò, Nhưng Phải Tin
Chương 1

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Bí Tích Thánh Thể

Chương 1: Phải Kính Cẩn Lên Rước Lễ

Chúa kêu mời

Ôi Chúa Giêsu, chân lý bất hủ! Những lời trên đây, dầu không phát ra cùng một lúc, không thuật lại cùng một nơi, nhưng tất cả đều là lời Chúa.

Mà vì xuất phát từ miệng Chúa nên là lời chân thực, con phải thành tín lĩnh nhận và biết ơn.

Là lời Chúa vì từ miệng Chúa phát ra nhưng cũng là cho con, bởi nó phát ra vì phần rỗi con.

Con vui lĩnh ở miệng Chúa để nó in sâu vào tâm hồn con hơn.

Những lời đại từ bi, đầy lân tuất và thân ái ấy phấn khích con. Nhưng tội lỗi con gây kinh hoảng, lương tâm nhớp nhúa con ngăn trở, không để con lĩnh nhận những mầu nhiệm vĩ đại ấy.

Lời êm dịu Chúa nâng con lên, nhưng tội lỗi vô vàn của con ghì con xuống.

Chúa dạy con phải tin tưởng đến cùng Cha, nếu con muốn dự phần với Chúa và phải ăn bánh trường sinh nếu con muốn được sống và vinh hiển muôn đời.

Chúa mời gọi: Tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, để nghỉ ngơi và được bồi dưỡng” (Mt.11,28)


Dầu ta không xứng

Lời thân tình quá! Êm dịu cho tai tội nhân quá! Lạy Thiên Chúa! Chúa mời gọi người nghèo túng, thiếu thốn vào dự tiệc Thánh Thể Chúa!

Nhưng con là ai, lạy Chúa, mà dám bạo gan đến gần Chúa!

Kìa trời cao muôn tầng chưa thỏa lòng Chúa, mà Chúa bảo: “Hết thảy hãy đến với Ta”!

Chúa nhân từ hạ cố như vậy có ý chi? Mời gọi thân mật như vậy để làm gì?

Biết mình không có mảy may gì để gây tín nhiệm, con đâu dám đến cùng Chúa!

Đã từng bao lần xúc phạm lòng nhân từ Chúa, con đâu còn dám rước Chúa vào nhà.

Sứ thần, Tổng thần phải nghiêng mình kính cẩn; người lành, người thánh phải run sợ, mà Chúa bảo con: “Hãy đến với Cha” !

Lời ấy mà không phải Chúa nói, nào ai dám tin ?

Nếu không phải chính miệng Chúa truyền gọi nào ai dám đến ?


Sức ta hèn yếu

Kìa Noê, con người công chính, đã phải vất vả một trăm năm mới đóng xong chiếc tàu để cứu mình và thân nhân. Thế mà con, con chỉ dọn mình trong một giờ để rước Chúa tạo trời đất được ư!

Maisen, cận thần và thiết cốt của Chúa, đã đóng một hòm bằng gỗ không mục, nạm vàng thập thành để chứa Bia Lề Luật.

Mà con, tạo vật hèn đớn, con dám rước Chúa Tác giả Lề luật và Chúa tạo thành sinh linh một cách quá dễ dàng!

Salômon, vị vua khôn ngoan nhất các vua Do thái, cũng đã mất bảy năm mới cất xong ngôi đền lộng lẫy để dâng tiến Chúa và mất 8 ngày để khánh thành, dâng đủ một nghìn chiên bò, và Ngài rước hòm Bia Thánh vào biệt điện một cách long trọng giữa muôn điệu nhạc và tiếng hoan hô... Mà con, khốn nạn và hèn hạ hơn hết mọi người, con dám rước Chúa vào nhà trong khi không dọn mình được nửa giờ. Mà giả như con dọn mình được xứng đáng lấy một nửa giờ chả là may lắm sao!

Lạy Chúa Trời! Những bậc vĩ nhân đó cố gắng đẹp lòng Chúa chừng nào, mà con đáng buồn, con làm được ít quá, thì giờ con dành để dọn mình rước lễ vắn vỏi quá!

Ít khi con nghiêm chỉnh cầm trí được. Họa hoằn mới khỏi chia trí!

Đúng lý ra, trước nhan Thánh Chúa, không được có một tư tưởng bất xứng nào, không một tạo vật nào có thể bén mảng tới.

Vì vị Thượng khách mà con sắp tiếp rước không phải là một thiên thần nhưng là Chúa các Thiên thần.

So sánh bia, Hòm bia, với Thánh Thể tinh tuyền bao hàm mọi quyền năng tuyệt vời của Chúa cho ta thấy sự khác nhau một trời một vực.

Hiến tế Cựu Ước, hình ảnh hiến tế Tân Ước, và Hy tế Thánh Thể, xóa mờ mọi lễ tế cũ không khác nhau như trời vực là gì!


Phải hết sức kính cẩn

Vì sao trước tôn nhan Chúa con lại không cháy lửa sốt mến ?

Sao lại không dọn mình cẩn thận hơn để rước Mình Thánh Chúa, trong khi các Thánh Tổ phụ, các Thánh Tiên tri và các Vua Chúa cùng toàn thể dân chúng tha thiết dường ấy với việc phụng sự Chúa ?

Vì nhớ lại những ơn Chúa ban cho tổ phụ, mà Thánh vương Đavit vui mừng nhảy múa trước Hòm Bia Thánh. Ngài truyền sắm nhiều nhạc khí, soạn ca vịnh và dạy hát cho hân hoan.

Chính Vua, được Chúa Thánh Thần thúc giục, cũng thường với chiếc huyền cầm ca tụng Chúa. Ngài dạy dân Israel chúc tụng Chúa cho thực tình và hằng ngày hòa tiếng ngợi khen và tung hô danh Chúa.

Nếu xưa, chỉ nhìn thấy Hòm Bia mà người ta sốt sắng và chúc tụng Chúa được thế, thì nay, trước Bí tích Thánh Thể, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa, con cũng như toàn dân Công giáo, phải kính cẩn và sốt sắng chừng nào!

Nhiều người đi khắp nơi để viếng hài cốt các Thánh. Họ ngẩn người khi nghe thuật về các thánh. Họ chiêm ngưỡng những ngôi đền lộng lẫy và hôn kính xương thánh bọc bằng vải lụa, bảo vệ bằng hộp vàng.

Còn Chúa, lạy Chúa rất thánh, Đấng dựng nên nhân loại và Chúa các Thiên Thần! Chúa ở đây, ngay cạnh con; trước mặt con trên bàn thờ.

Những cuộc hành hương đây đó do tò mò và tính ham biết những điều mới lạ. Chúng chẳng giúp xây dựng là bao, nhất là khi chỉ đi chu du mà không có tinh thần thống hối chân thành.

Nhưng ở đây, lạy Chúa! Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa thực, Chúa cũng là người thực. Mỗi lần con nghiêm túc và sốt sắng rước Chúa, Chúa cũng ban ơn muôn vàn cho phần rỗi muôn đời.

Không phải tính nhẹ dạ, tò mò... lôi kéo được người ta lại Bàn thánh nhưng là Đức Tin sắt đá, Đức Cậy vững bền và Đức Ái chân thành.


Bí tích diệu huyền

Lạy Chúa ẩn dật, Chúa tạo thành trời đất! Chúa xử với chúng con lạ lùng quá! Chúa đối với người Chúa chọn cách hiền hậu và nhân từ quá! Vì Chúa ban chính mình làm của nuôi chúng con trong Bí tích Thánh Thể.

Điều đó vượt mọi tâm trí. Có sức lôi kéo mọi tâm hồn đạo hạnh đến cùng Chúa và đốt nóng tình yêu của họ.

Những tín hữu suốt đời sốt sắng chuyên lo sửa mình, khi rước lễ họ thường được ơn sủng ái phi thường và lòng nhiệt thành hâm mộ nhân đức.

Ôi! Ơn lạ lùng và sâu nhiệm của Bí tích Thánh Thể! Chỉ duy các tín hữu Chúa Giêsu biết, còn người vô tín ngưỡng và nô lệ tội lỗi không bao giờ cảm được.

Bí tích này ban ơn thiêng liêng, trả cho linh hồn sức mạnh đã mất và hoàn lại nét xinh tươi đã bị tội ác làm phai mờ.

Cũng có khi ơn Chúa ban lớn lao quá đến nỗi lòng sùng ái, chẳng những làm cho hồn mà cả xác yếu nhược cũng được thêm sức mới mẻ.


Chúa nhân từ

Nhưng ta phải khóc, khóc thảm thiết! Và đau đớn vì ta đã khô khan, lạnh nhạt, không sốt sắng đến rước Chúa Kitô là hy vọng và huân nghiệp của những người được cứu rỗi.

Chính Chúa đã thánh hóa và cứu chuộc ta, Chúa ủi an linh hồn người lữ khách nơi lưu đầy, Chúa là hạnh phúc bất diệt của các Thánh.

Tiếc thay người Kitô hữu rất ít lưu tâm đến mầu nhiệm phần rỗi là mầu nhiệm làm vui thiên đàng và bảo trì vạn vật.

Tiếc thay! Lòng người mù tối và cứng cỏi! Chẳng những đã không để ý mà còn vì quen rước lễ hằng ngày không còn ý thức được ơn vĩ đại này.

Giả như cả thế giới chỉ có một đền thờ dâng lễ thánh này, và chỉ có một linh mục được làm Bí tích này, chắc người ta sẽ ao ước và nô nức tuôn đến nơi ấy, với linh mục ấy để tham dự Thánh lễ.

Hiện nay có rất nhiều linh mục, và Chúa Kitô hiến tế lễ ở nhiều nơi, để việc rước lễ được phổ cập khắp chốn và đức quảng đại, lòng thương yêu Chúa đối với nhân loại được biểu dương lan tràn.

Ôi! Chúa Giêsu hiền từ, Chúa Chiên hằng hữu! Con cảm tạ Chúa vì đã thương nuôi chúng con trong nơi lưu đày khốn khó, bằng Mình và Máu thánh châu báu Chúa. Hơn nữa, Chúa còn dùng lời bởi chính miệng Chúa mà mời gọi chúng con đến dự tiệc mầu nhiệm: “Hỡi chúng con, đang vất cả và lao lực! Hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức lại cho”.


SUY NIỆM

“Trước ngày lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu biết đã đến lúc phải từ giã thế trần mà về cùng Đức Chúa Cha. Như Ngài đã yêu con cái còn ở lại dương thế, Ngài còn thương họ tới cùng”.

Chính lúc ấy Chúa Giêsu bắt đầu lập Bí tích Thánh Thể, để nhờ đó có thể ở lại với môn đệ và con cái Chúa cho đến tận thế, như lời Chúa hứa: “Cha sẽ không bỏ chúng con mồ côi”.

Dầu mắt ta không trông thấy, nhưng Ngài vẫn ngự thật trong Thánh Thể và đêm ngày không ngớt mời gọi: “Hết thảy hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho”. Chúng con khát, hãy đến suối nước trường sinh.

Với tiếng kêu mời thiết tha ấy từ trong các nhà tạm khắp thế giới phát ra, chúng ta có thể thờ ơ, lãnh đạm mãi được không?

Vậy “hỡi các bạn” hãy đến ăn uống, và say sưa trong yến tiệc Chúa Cứu Thế.

Lạy Chúa Giêsu! Quả là Chúa không còn nghĩ được cách nào khác hơn để chứng tỏ lòng Chúa thương yêu chúng con, hơn là Bí tích này. Để đáp lòng thương đó, con cũng không còn cách nào khác hơn là mau mắn chạy lại cùng Chúa trong Thánh Thể. Vậy lạy Chúa! Này con đây, xin Chúa đừng từ rẫy con.


Chương 2

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 2: Mầu Nhiệm Tình Yêu

“Bánh Ta ban, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51)

Tình yêu vô hạn

Cậy vào lượng khoan dung và đức từ bi Chúa, con đến với Chúa, lạy Chúa! Con đến như người yếu liệt đến cùng Chúa Cứu Thế, như kẻ đói khát đến nguồn sống, như người nghèo khổ đến với Vua trời, như tôi hèn đến cùng Chủ, như tạo vật đến cùng Đấng Tạo Hóa, như kẻ bị đày đọa đến cùng Đấng ủi an.

Nhưng bởi đâu con được hân hạnh Chúa đến với con? Con là chi để đáng Chúa hiến mình cho con!

Có lý gì một tội nhân dám ra trước nhan Chúa? Tại đâu Chúa khứng đến với một tội nhân?

Chúa biết rõ về con và Chúa biết trong con không có gì để đáng được ơn ấy. Con tự biết mình thấp hèn, con biết Chúa tốt lành, con ca tụng đức từ bi Chúa và đội ơn vì đức bác ái không bến bờ của Chúa.

Chúa làm thế là vì Chúa muốn biểu dương lòng Chúa thương con và để con thêm lòng kính ái và khiêm nhượng chứ đâu phải do công phúc của con.

Chúa muốn thế, vì Chúa xe định thế, nên con vui mừng lĩnh nhận lòng thương yêu của Chúa. Con hy vọng tội lỗi con sẽ không ngăn trở con.

Ôi! Chúa Giêsu rất khoan nhân! Con phải cung kính biết ơn và ngợi khen Chúa chừng nào, vì con được rước Thánh Thể Chúa, là bí tích mà không ai có thể nói hết giá trị.

Nhưng con sẽ suy tưởng gì? Vì giờ đây con sắp rước Chúa, con sẽ đến cùng Chúa. Mặc dầu con không thể cung kính cho xứng đáng, nhưng con thành tâm muốn rước Chúa với cả tâm tình tha thiết mến yêu.

Còn tư tưởng nào tốt hơn, lợi hơn và hạ mình thẳm sâu trước mặt Chúa và ca tụng lòng quảng đại vô cùng Chúa đối với con.

Con chúc tụng Chúa, lạy Chúa Trời con, và con sẽ ngợi khen Chúa muôn đời.

Con sấp mình và suy tôn Chúa vì con là đáy vực nhớp nhơ. Chúa là Đấng rất Thánh, mà con là vực tội lỗi.

Chúa hạ cố đến với con, trong khi con không đáng nhìn lên Chúa. Chúa hạ cố đến con, Chúa muốn ở với con, Chúa mời đón con đến dự tiệc thánh. Chúa muốn ban cho con của ăn trên trời bánh các Thiên thần cũng là Mình Thánh Chúa, là bánh trường sinh bởi trời xuống đem sinh lực cho trần gian.

Tình yêu đáp trả tình yêu

Lập Bí tích này, thực là một sáng kiến phúc lộc và ích lợi chừng nào! Yến tiệc trong đó Chúa hiến thân làm lương thực, quả là một yến tiệc mỹ vị và dịu ngọt chừng nào!

Công việc Chúa làm thực diệu kỳ, lạy Chúa! Uy quyền Chúa mãnh liệt biết bao! Chân lý Chúa thực khôn tả.

Vì Chúa đã phán và mọi sự đã hoàn thành, và hoàn thành theo lệnh Chúa. Điều kỳ lạ không ai hiểu thấu, nhưng mọi người phải tin, vì rằng, lạy Chúa là Thiên Chúa thật và cũng thật là người mà ở ẩn trong mụn bánh và chút rượu, cho người ta rước lấy và ăn, mà vẫn còn vẹn tuyền.

Ôi! Chúa tể muôn loài! Chúa không cần một ai, nhưng lại muốn ngự giữa chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ hồn xác con vẹn sạch, để con được lương tâm vui vẻ và trong trắng, mà năng làm và rước lấy Bí tích mầu nhiệm này để được sống muôn đời. Vì Bí tích này Chúa đã thành lập, mục đích chính là để lưu mãi vinh danh Chúa muôn đời.

Linh hồn tôi ơi! Hãy vui mừng và tạ ơn Chúa vì đã ban ơn quí trọng để an ủi tôi trong nơi sủng khóc lóc này.

Vì mỗi lần truyền hoặc rước lấy Mình Thánh Chúa Kitô, là một lần làm việc cứu rỗi mình và được thông phần huân nghiệp của Chúa Kitô.

Vì lòng thương yêu của Chúa Kitô không bao giờ giảm bớt và lượng từ bi không bao giờ phai lạt.

Vậy ta phải năng hồi tâm để dọn mình cho xứng đáng, và chăm chỉ gẫm suy về mầu nhiệm lớn lao này.

Ngày nào dâng hoặc rước lễ, ta phải coi là một việc trọng đại, mới mẻ và cao quý, như thể là chính ngày đó Chúa Kitô ngự xuống lần đầu tiên trong lòng Đức Mẹ, hay đang treo trên cây Thánh giá, chịu nạn chịu chết cho phần rỗi thế nhân.

SUY NIỆM

Giữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu nói với môn đệ: “Cha ước mong ăn bữa này cùng các con trước ngày chịu chết”. “Các con hãy làm việc này để nhớ đến Cha”.

Phải chăng dầu Thượng Trí, Thiên Chúa cũng không sáng kiến được phương pháp nào tốt hảo hơn, để chứng quả lòng yêu của Ngài đối với nhân loại!

Ôi! Mầu nhiệm vĩ đại!

Ai đã làm được cho một Thiên Chúa uy quyền ngự giữa muôn ngàn thần thánh, mà nay tự nhốt mình vào trong nhà Tạm nhỏ hẹp, trong tâm hồn nhớp nhơ của tội nhân.

Bí quyết nào đã làm được cho Ngôi Hai che giấu cả thiên tính lẫn nhân tính và hóa nên của nuôi nhân loại!

Phải chăng chỉ vì yêu mà Chúa đã tuyên bố: “Hạnh phúc của Cha là được ở với con cái loài người”.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con hiểu tỏ lòng Chúa thương yêu con trong phép Thánh Thể, và giúp con dọn mình sốt sắng, đến rước Mình Thánh Chúa, để đền đáp phần nào lòng Chúa thương yêu con.Chương 3

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 3: Ích Lợi Bởi Năng Rước Lễ

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Luca 22,19)

Chúa là hy vọng

“Lạy Chúa! Con nay đến cùng Chúa, để hưởng nhờ ơn Chúa và được vui mừng trong tiệc thánh, mà Chúa đã thương dọn cho kẻ khó nghèo” .

Trong Chúa có tất cả mọi điều con có thể và phải ao ước, Chúa là phần rỗi và là Đấng cứu chuộc con, là hy vọng và sức mạnh con, vinh dự và vinh hiển con. Vậy hôm nay “xin Chúa hãy làm cho linh hồn con được vui mừng, bởi chưng, Lạy Chúa Giêsu! Con đã nâng hồn con lên cùng Chúa”.

Giờ đây, con ước ao được sốt sắng và cung kính tiếp rước Chúa. Con muốn rước Chúa vào linh hồn con để như xưa Chúa đã chúc lành cho ông Giakêu, Chúa cũng chúc lành cho con và cho con được vào sổ con cái Abraham.

Linh hồn con khát khao rước Mình Thánh Chúa và lòng con mong mỏi kết hợp với Chúa.

Chúa là sinh lực

Xin Chúa ban cho con Thánh Thể Chúa, như thế là đủ, vì ngoài Chúa không gì có thể an ủi được con.

Con không thể sống không có Chúa, và con không sống được nếu Chúa không đến thăm con.

Vậy con sẽ năng đến cùng Chúa, năng rước Chúa như lương thực nuôi sống con. Con sợ thiếu lương thực bởi trời này, con sợ sẽ kiệt sức mà ngã giữa đường.

Ôi! Chúa Giêsu nhân từ! Xưa khi Chúa giảng cho dân chúng và chữa bệnh cho họ, có lần Chúa đã nói: “Cha không đành tâm để họ bụng đói trở về, sợ họ lả dọc đường”. Vậy xin Chúa cũng xử với con như thế. Vì mục đích Chúa ngự trong Bí tích Thánh Thể là để an ủi dân Chúa.

Chúa là lương thực mỹ vị nuôi hồn. Ai nghiêm túc rước Chúa, sẽ được dự phần vinh hiển muôn đời.

Phần con, hay sa ngã, mau phạm tội, chóng khô héo và nhát đảm, con cần phải siêng năng cầu nguyện, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa để có sức, được trong sạch và hăng say. Con sẽ xao lãng cả những điều quyết định nếu bỏ lâu không cầu nguyện, không xưng tội và rước lễ.

Chúa là an ủi

“Con người từ bé đã nghiêng về điều ác”. Nếu không được Thánh Thể Chúa bổ sức, mỗi ngày sẽ chìm sâu hơn vào điều ác.

Bí tích Thánh Thể giúp ta xa lánh điều ác, và thúc đẩy ta làm thiện. Bây giờ con năng rước lễ, mà còn trễ nải và luôn nguội lạnh, thì khi con bỏ hẳn của ăn bổ sức này và không được Mình Thánh Chúa đỡ nâng, con sẽ héo khô đến thế nào!

Vì thế, mặc dù con không xứng đáng rước lễ hàng ngày, nhưng con sẽ không bỏ những khi có thể và cố gắng hưởng nhờ ơn quí trọng này.

Vì nguồn an ủi duy nhất của người giáo hữu đang lưu đày xa Chúa trong thân xác này, là được năng tưởng nhớ Chúa và sốt sắng rước Chúa yêu mến vào lòng.

Chúa cao trọng vô cùng

Ôi! Phép lạ Tình yêu! Chúa đã dựng nên các Thiên Thần và gìn giữ cho sống. Chúa đã khứng đến với thân phận khốn nạn này, và cho con no thỏa bằng cả thiên tính và nhân tính của Chúa.

Sung sướng và hạnh phúc cho linh hồn rước Chúa nghiêm túc, sẽ được vui mừng thỏa thuê vì có Chúa ngự trong lòng.

Ôi! Linh hồn ấy được ơn cao cả chừng nào?

Vị thượng khách đang ở trong linh hồn ấy đáng kính mến chừng nào! Bạn thiết cốt của linh hồn đó thùy mị, trung tín chừng nào! Người tình muôn thuở mà linh hồn ấy đang ôm ấp, tốt đẹp chừng nào!

Ngài sang trọng và đáng yêu hơn hết những gì đáng yêu cũng như đáng ước nguyện.

Lạy Chúa chí ái! Trời và đất cùng mọi vẻ đẹp thiên nhiên phải câm lặng trước nhan Chúa. Vì mọi vẻ đẹp đều do Chúa mà có, và không bao giờ chúng có thể tuyệt mỹ như Chúa là Đấng khôn ngoan tuyệt hảo.

SUY NIỆM

Rước lễ không phải vì mình đáng nhưng là vì mình cần. Thánh Thể Chúa ban, không phải là phần thưởng nhưng là linh dược chữa tật bệnh linh hồn ta.

Để rước lễ cho có hiệu lực, Chúa chỉ đòi ta hai điều kiện: sạch tội trọng và ý ngay lành. Với hai điều kiện đơn giản ấy, lòng Chúa mong được tiếp ta hằng ngày nơi Bàn Thánh.

Để đáp lòng mong ước của Chúa, ta hãy làm hết sức và cùng với Thánh Têrêsa, ta hãy làm cả cái quá sức để rước Chúa luôn nhất là nếu có thể rước Chúa hằng ngày.

Ps. 68, 11 Ps. 85,4 Mt. 15,32 Gen. 8, 21

Chương 4

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 4: Ai Rước Lễ Nghiêm Chỉnh Được Nhiều Ơn

“Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.” (Ga. 6, 56)

Thêm ân sủng và nhân đức

Lạy Chúa! Xin tuôn đổ “phúc lành cho tôi tớ Chúa”, để con được sốt sắng và xứng đáng đến rước Chúa.

Xin thu hút tâm hồn con vào với Chúa. Hãy lôi con ra khỏi giấc ngủ ươn hèn. Cứu cho lòng con nếm được hương vị tiềm ẩn của Bí tích này như nơi suối mạch tràn lan.

Xin mở mắt con, để con nhận ra mầu nhiệm cao cả này, và củng cố niềm tin để Đức Tin con kiên vững.

Vì đây là tình yêu thương, chứ đâu phải sức loài người; là việc của Thiên Chúa chứ đâu phải sáng kiến người trần!

Không thể dùng lý trí suy tư mà hiểu được mầu nhiệm này, vì nó vượt trên cả trí năng các Thiên thần.

Đã vậy tội lỗi ngập đầu như con, gai góc như con, thì hiểu thế nào được mầu nhiệm vĩ đại này!

Lạy Chúa! Với lòng đơn sơ, với Đức Tin kiên cường và trung tín, con vâng lệnh Chúa, con tin tưởng và kính cẩn đến cùng Chúa, và con tin vững vàng trong Bí tích này, cụ thể có thiên tính Thiên Chúa và nhân tính của Chúa.

Chúa muốn con rước Chúa và nên một với Chúa trong một tình yêu khắng khít. Vì thế con kêu cầu lượng từ bi Chúa ban ơn đặc biệt này là để toàn thân con tan hòa trong Chúa vì yêu mến, và không để một yên ủi nào ngoài Chúa chi phối được con.

Vì Bí tích cao cả và trọng đại này là sinh lực của hồn và xác, là thuốc chuyên trị mọi chứng bệnh tinh thần, sửa tật xấu, kiềm chế tình dục, lướt thắng và giảm sức cám dỗ, tăng ân sủng, thêm nhân đức, củng cố Đức Tin phấn kích Đức Cậy, phát triển và kiện toàn Đức Ái.

Bạn thiết nghĩa

Ôi! Chúa Trời con! Chúa là nơi nương tựa duy nhất của hồn con! Chính Chúa đã cứu vãn tính yếu hèn của nhân loại và ban phát mọi an ủi tâm hồn. Có ơn nào Chúa không ban và sẽ không ban hàng ngày trong Bí tích Thánh Thể, cho những người kính mến rước Chúa cho sốt sắng?

Kìa! Chúa đã yên ủi chúng con hết lời trong lúc đau khổ. Lúc chúng con ngã lòng. Chúa đã khơi dậy cho chúng con hy vọng sẽ được độ trì. Chúa ban ơn mới lạ để củng cố và soi sáng tinh thần, đến nỗi trước khi rước lễ tâm hồn chúng con xao xuyến và khô lạnh, mà sau khi tiếp nhận Thánh Thể Chúa, chúng con cảm thấy trong mình khác hẳn.

Chúa hậu đãi người Chúa chọn, cốt để họ nhìn thấy rõ, thấy cho tường tận sức riêng mình yếu hèn chừng nào, và họ đã hưởng nhờ lòng nhân từ và ơn nghĩa Chúa chừng nào!

Vì này bản thân nguội lạnh, cứng cỏi và khô khan, nhờ ơn Chúa, trở nên đạo đức, thùy mị và sốt sắng.

Đã có ai khiêm nhường tới mạch suối dịu ngọt này mà không múc được đôi chút hương vị của Chúa. Hay đã có ai đứng bên đống lửa mà không cảm thấy nóng ran chưa?

Vâng chính Chúa là suối mạch tràn lan, là lửa thiêng không bao giờ lụi tàn. Vậy nếu không múc được nước bởi mạch suối tràn lan mà uống cho no thỏa, ít nhất con cũng sẽ kề môi vào miệng giếng nước trời hứng lấy đôi giọt cho êm giọng, để khỏi chết khát.

Và nếu không hóa thân thành người trời và sốt sắng như các thiên thần Seraphim và Kerubim, ít nhất con cũng sẽ cố gắng giục lòng sốt sắng dọn mình để khi tiếp nhận Bí tích trường sinh, con cũng nhờ được đôi tàn lửa thánh.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa Cứu chuộc chí Thánh! Xin Chúa hãy rộng tay bù đắp cho những thiếu sót nơi con, vì Chúa đã thương gọi hết mọi người đến cùng Chúa: “Hết thảy những ai lao lực vất vả, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ bổ sức cho”.

Xin ơn năng rước lễ

Con vất vả đổ mồ hôi trán, lòng con héo hắt vì buồn đau. Tội lỗi đè nặng trên con, cám dỗ dằn vặt con, tà dục vây phá và đùa khuấy con, mà “vẫn không một ai tiếp viện”. Không một ai giải phóng và cứu thoát con trừ Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Chúa cứu chuộc! Con tận hiến đời con và mọi sự thuộc về con trong tay Chúa, để Chúa giữ gìn và đem về cõi trường sinh.

Chúa đã ban Mình Thánh Máu Thánh Chúa làm của ăn và của uống cho con, xin nhận cho con được chúc tụng và tôn vinh danh Chúa.

Lạy Chúa, Chúa cứu chuộc con! Xin làm cho con càng năng rước Thánh Thể Chúa, càng thêm sốt sắng yêu mến Chúa.

SUY NIỆM

Trên đường đi Horép, ngôn sứ Elia đói, mệt, thất vọng, nằm dưới tàn cây chờ chết. Nhưng sứ thần Chúa đã đến lay tỉnh ông: “Hãy ăn bánh bởi trời đem xuống”, Elia đã ăn và ngược dốc tới đỉnh núi mong chờ.

Trong cuộc hành trình của ta về quê trời, bao phen ta đã chùn chân, mỏi gối và thất vọng. Nhưng Chúa đã thương ban lương thực ăn đường.

Đây không phải là một sứ thần, nhưng là chính Chúa đã thân hành đến. Ngài tuyên ngôn: “Này là Mình và Máu Ta… ai ăn Thịt và uống Máu Ta, sẽ được sống muôn đời”.

Với lương thực trọng đại này, ta sẽ dễ dàng và dư lực để trèo tới đỉnh núi thiên đàng.

Ôi! Chúa Giêsu! Thực Chúa không còn thể làm gì hơn để tỏ lòng thương con! Xin cho con năng đến rước Chúa để đáp tình Chúa trong muôn một.

Ps. 20,4

Mt. 11, 28 Ps. 20, 12Chương 5

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 5: Thánh Thể Chúa Và Chức Linh Mục Cao Quý

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là Sự sống.” (Ga. 6, 63)

Cao cả thay sứ vụ Linh mục

- Nếu con được trong sạch như các Thiên Thần và thánh thiện như Gioan Tẩy giả, con cũng vẫn không đáng dâng và rước lễ.

Đâu phải nhờ công riêng mà người ta làm ra được và sử dụng Thánh Thể Chúa! Cũng như tiếp nhận Bánh các Thiên thần.

Linh mục quả là mầu nhiệm vĩ đại và có sứ vụ cao quý! Vì linh mục được làm một việc mà các Thiên thần không được làm.

Nhưng chỉ có những linh mục được thụ phong theo luật Giáo hội, mới được dâng lễ để truyền phép Thánh Thể Chúa Kitô.

Linh mục chính là thừa tác viên của Thiên Chúa, Ngài dùng lời Thiên Chúa, làm theo huấn lệnh và quy luật Thiên Chúa. Vai chính, hành động bên trong chính là Thiên Chúa, mà muôn loài phải phục tùng ý muốn và thực thi mệnh lệnh của Ngài.

Vậy trong Bí tích cao cả này, con phải tin Thiên Chúa toàn năng hơn tin giác quan hay ngoại chứng, đồng thời con phải hết sức kính cẩn khi phải làm việc trọng đại này.

Nhiệm vụ Linh mục

Con hãy nghiêm chỉnh gẫm suy sứ vụ cao cả con đã lĩnh nhận ngày Đức Giám mục đặt tay trên đầu con.

Đúng, con đã là Linh mục và là Linh mục để dâng lễ. Vậy con hãy trung tín theo Luật phụng vụ mà dâng thánh lễ, sốt sắng và phải sống một đời sống không ai bắt bẻ được.

Con đã không trốn trách nhiệm, trái lại con đã tự buộc mình giữ kỷ luật và nên trọn lành, thánh thiện hơn.

Linh mục phải được trau dồi mọi nhân đức và nêu gương một đời sống lành thánh cho người khác.

Linh mục không được sống như quần chúng, và theo lối thường nhân, nhưng phải sống như các thiên thần trên trời hay như người thánh dưới đất.

Ý nghĩa lễ phục của Linh mục

Linh mục mang y phục thánh thay vị Chúa Kitô, để dâng lên Thiên Chúa những lời khiêm nhượng và sốt sắng, cho mình và cho cả giáo hữu.

Ngài mang Thánh giá trước ngực và sau lưng, để nhớ luôn cuộc Tử nạn Chúa.

Thánh giá trước trên áo ngoài, nhắc Ngài nhớ gương Chúa Kitô và cố gắng theo đòi.

Thánh giá sau lưng nhắc cho Ngài biết phải sẵn sàng vui chịu vì Chúa mọi thử thách người ta làm cho mình.

Ngài mang Thánh giá trước ngực để khóc vì lầm lỗi mình. Ngài mang Thánh giá sau lưng, để khóc thương tội người khác. Và Ngài phải nhớ mình đã được đặt làm môi giới giữa Thiên Chúa và người có tội. Ngài không được khoan giãn cầu nguyện và tiến lễ, cho đến khi xin được ân sủng và ơn tha thứ.

Khi Linh mục dâng lễ, Ngài làm cho Chúa được vinh danh, thiên thần vui sướng, Giáo hội được kiên vững, trợ giúp người sống, người chết được an nghỉ và chính Ngài được thông công mọi ơn lành.

SUY NIỆM

“Linh mục là một Kitô khác”: Như Chúa Kitô, Linh mục Tân ước dâng lên Thiên Chúa hiến lễ trọng đại hơn hiến lễ tượng trưng của Cựu ước. Chức vụ Ngài đòi Ngài phải thánh thiện và nhân đức hơn các tư tế của Cựu ước.

“Linh mục là một Kitô khác”: Như Chúa Kitô, Ngài giữ trọng trách làm trung gian giữa Thiên Chúa và tội nhân. Ngài phải khóc tội nhân và chịu đựng những bất công của họ. Y phục Ngài luôn nhắc nhở Ngài nhiệm vụ đó.

Vậy cũng như Chúa Kitô đã tận hiến trên bàn thờ Thánh giá, Linh mục cũng phải tận hiến làm lễ hy sinh trên bàn thờ lòng mình, để cứu thoát đoàn chiên Chúa.

Để đủ can đảm và hăng hái, Ngài hãy năng nhớ đến sứ vụ mình, một sứ vụ cao quý, làm cho các Ngài trọng hơn các Thiên thần.

Ôi Chúa Giêsu Linh mục Thượng tế! Chúa đã thương gọi con vào làm việc trong nhà thánh, xin Chúa hãy ở bên cạnh và giúp con chu toàn sứ vụ con.Chương 6

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 6: Cách Dọn Mình Rước Lễ

Xin ơn dọn mình

- Lạy Chúa! Nghiệm thấy Chúa cao cả mà con thì hèn mọn, con hoảng sợ và xấu hổ quá!

Không đến cùng Chúa là bỏ mất sinh lực, nhưng đến mà không xứng, lại sợ mất lòng Chúa.

Thế con sẽ làm gì, lạy Thiên Chúa, Đấng phù trợ và ủi an con trong cơn nguy biến!

Chúa hãy vạch cho con đường ngay chính; và dạy con một vài việc đơn thành giúp con dọn mình rước lễ.

Vì nếu biết cách dọn mình cho sốt sắng và cung kính rước lễ cũng như cử hành Bí tích trọng đại này sẽ có lợi vô cùng.

SUY NIỆM

Rước lễ là một trong những việc trọng đại nhất ta có thể làm ở đời hiện tại. Vì thế ta phải gia công dọn mình và cảm ơn cho sốt sắng.Thánh Phaolô bảo ta mỗi người phải xét mình, rồi mới nên vào rước Mình và Máu Thánh Chúa. Vì ai ăn Mình và uống Máu Thánh Thể cách bất xứng, là chuốc lấy lý đoán phạt mình.

Lạy Chúa, càng xét mình, con càng thấy con tội lỗi và bất xứng. Nhưng nếu con không đến “ăn Thịt và uống Máu Chúa con sẽ không được sống”. Xin Chúa đừng phạt, nhưng hãy tha thứ, đừng xua đuổi nhưng hãy thương nhận con vào dự tiệc Thánh Chúa.Chương 7

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 7: Xét Mình Và Quyết Sửa Sai

Xét lương tâm

Ôi Linh mục! Khi con cử hành thánh lễ và rước Thánh Thể, phải khiêm nhượng thẳm sâu và kính cẩn, phải có Đức Tin mãnh liệt và quyết tâm làm vinh danh Chúa.

Hãy cặn kẽ xét lương tâm và tận tình thống hối, khiêm nhường xưng tội, để gột rửa và làm cho lương tâm được trong sạch, đừng để một tội trọng nào cắn rứt và ngăn trở không cho con được thoải mái đến với Cha.

Con hãy thống hối chung hết các tội đã phạm và thống hối riêng những tội con phạm mỗi ngày. Nếu không đủ thì giờ, con cũng hãy thầm xưng thú cùng Chúa tất cả những đớn hèn của dục tình.

Những khuyết điểm

Con hãy than khóc vì con còn quá “xác thịt” và thế tục, còn dung túng đam mê, bê tha tình dục, không khổ chế giác quan, buông theo những hình ảnh huyền hoặc.

Con còn quá nuông chiều ngoại vật, khinh thường nội tâm, dễ cười, mau sao lãng, cứng lòng, không chịu thống hối.

Con còn dung túng và nuông chiều nhục dục, lười khổ chế, kém nhiệt tình.

Con tò mò ham tin lạ, rồi theo cái đẹp mắt mà lảng xa khiêm nhượng và tự hạ.

Con ham thâu góp, mà hà tiện khi phải làm phúc, con bo bo nắm giữ tất cả. Con bạ ăn bạ nói, không biết nín nhịn, đời sống ngang tàng, hành động bừa bãi.

Con ăn uống thô tục, coi thường lời Chúa, chậm làm, mau nghỉ. Truyện nhảm thì tỉnh táo, mà thức cầu nguyện thì ngủ gà ngủ vịt, mong chóng xong, hay đãng trí.

Kinh nhật tụng đọc ngoài môi, dâng lễ chiếu lệ, rước lễ khô khan. Mau chia trí, chậm hồi tâm, dễ hờn giận, mau bẳn gắt, hay xét đoán và khắt khe khi sửa dạy người khác.

Con tươi vui khi được may mắn, mà ủ rũ lúc gặp gian lao, dốc lòng nhiều mà thực hành ít.

Quyết chí đền bù

Những khuyết điểm đó, cũng như tất cả những khuyết điểm khác, con đã tận tình thống hối và khiêm nhượng xưng ngay thú thật, nhưng còn phải quyết chí tu sửa, và tiến bộ hơn trong đường nhân đức.

Thế rồi, con hãy thành tâm tận hiến, dâng lễ thường xuyên trên bàn thờ lòng mình để vinh danh Cha, nghĩa là con phải thành tâm dâng cả hồn xác cho Cha, để được ơn dâng lễ cho xứng đáng và để Thánh Thể Cha được rộ nở hoa trái.

Vì không có lễ vật nào xứng đáng, không còn cách đền tội nào công hiệu, bằng thành tâm tự hiến cho Chúa trong khi dâng lễ, cũng như khi rước Mình Thánh Chúa Kitô.

Nếu người ta làm hết sức có thể và thành tâm thống hối, mà đến xin Cha tha thứ và ban ân sủng thì “Cha thề-lời Chúa- Cha không muốn tội nhân phải tiêu diệt,

một muốn chúng trở lại và được sống”. Cha sẽ không nhớ đến tội mà sẽ sẵn lòng tha thứ hết.

SUY NIỆM

Thánh kinh thuật: “Trong khi ăn tiệc, chủ nhà vào và thấy có người không mặc áo cưới, liền hỏi: Sao nhà ngươi vào đây không mặc áo cưới? Và truyền bắt trói tống ngục, ở đó chỉ khóc và nghiến răng đời đời”.

Tiệc Thánh Thể chính là tiệc cưới Ngôi Hai Thiên Chúa. Hết mọi người được mời đến dự. Nhưng đã vào đó phải mặc áo cưới, nghĩa là phải có lương tâm ngay chính và trong sạch.

Trước khi vào dự tiệc ta phải tự vấn lương tâm, nếu có tội trọng chưa xưng ta phải đi cáo mình, Nhiệm tích Hòa giải sẽ trả lại cho ta áo trắng tinh tuyền. Với áo trắng ấy, ta hãy mạnh dạn vào dự tiệc cưới.

Lạy Chúa! Xin đừng để con bao giờ rước lễ phạm sự Thánh. Xin soi sáng cho con nhận biết mọi tội lỗi và can đảm đi gội rửa trong giếng nước Cáo giải, để đáng rước Chúa vào lòng.

Ezec.33,10Chương 8

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 8: Hy Lễ Thập Giá Và Tự Hiến

Tự hiến cho Chúa

Xưa Cha dang tay trên Thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha vì tội con, Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại phần nào, để làm nguôi cơn giận Đức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi dâng lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo.

Cha có đòi con điều gì khác, ngoài việc con phải tự hiến cho Cha đâu? Dầu có dâng gì, nếu không phải là chính thân con, Cha cũng không kể. Vì Cha không đòi gì khác, mà chỉ đòi bản thân con!

Này, con được tất cả mà không được Cha, con cũng chưa có gì. Cũng thế dầu con dâng gì cho Cha nếu trong đó không có chính thân con, Cha cũng vẫn chưa hài lòng.

Con hãy tự hiến mình cho Cha, hãy tận hiến toàn thân cho Chúa. Có thế lễ vật con sẽ được vui nhận.

Hiến lễ trọn hảo

Con xem, Cha đã hiến thân cho Đức Chúa Cha vì con, Cha cũng đã ban Thịt và Máu làm lương thực nuôi con để Cha hoàn toàn là của con và con cũng hoàn toàn là của Cha.

Nếu như con còn luyến tiếc thân con và không tận hiến theo ý Cha: lễ vật ấy không đầy đủ, và tình thân ái giữa Cha và chưa trọn.

Vậy, nếu con muốn được thoải mái và ân nghĩa, con phải đặt lễ tận hiến lên trên mọi việc của con.

Sở dĩ có ít người được tinh thần sáng suốt và thoải mái, là vì họ không biết hoàn toàn tự thoát.

Lời Cha nói không thể sai: “Ai không thoát ly mọi của cải, không thể làm môn đệ Cha”. Vậy nếu con muốn làm môn đệ Cha, con hãy tận hiến toàn thân và trót cảm tình lòng con cho Cha.

SUY NIỆM

Trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Cha để đền tội ta. Theo luật công bình, ta cũng phải tận hiến mình ta cho Chúa, như thế mới hợp lý.

Hơn nữa, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu mình làm lương thực nuôi ta. Tình yêu vô biên đó không cho phép ta tiếc gì với Chúa, dầu là chính bản thân ta.

Sau hết, cử chỉ tận hiến đó còn là điều kiện tất hữu của mọi việc thiện và mọi ân sủng. Ta dâng gì cho Chúa, nếu cái đó không phải là chính ta, lễ vật đó không đáng để Chúa nhận.

Lạy Chúa! Con dâng trót thân con cho Chúa, Chúa hãy thiêu hóa, tiêu diệt cái ác trong con, để con có thể nhìn thẳng lên Thánh giá mà nói được như Chúa: “Mọi sự đã hoàn tất… Con phú thác hồn con trong tay Cha”.

Lc. 14, 83

Chương 9

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 9: Tận Hiến Cho Chúa Và Cầu Cho Mọi Người

Hiến lễ sùng bái

- Lạy Chúa! Mọi sự trên trời dưới đất là của Chúa. Con tình nguyện dâng hiến Chúa trót mình con, để thuộc về Chúa luôn.

- Hôm nay, lạy Chúa! Với tâm hồn đơn bạch, con dâng mình con làm nô lệ Chúa mãn đại, để tùng phục Chúa và làm lễ vật chúc vinh Chúa muôn đời.

Chúa hãy nhận con làm một với hy tế Thánh Thể, mà hôm nay con dâng tiến Chúa trước mặt các Thiên thần đang túc trực đây cách thiêng liêng, để con và toàn dân Chúa được cứu độ.

Trên bàn thờ luân tuất Chúa, con xin dâng tất cả tội lỗi con đã phạm trước mặt Chúa và trước mặt các thiên thần, từ tội đầu tiên cho đến giờ này, để Chúa thiêu hủy chúng trong lửa kính mến. Xin Chúa xóa bỏ mọi vết tích tội lỗi, rửa sạch lương năng và trả lại ân sủng con đã mất khi phạm tội. Xin Chúa thứ tha tất cả và thương ban cho con nụ hôn bình an của Chúa.

Hiến lễ đền tội

Con có thể làm được gì để đền tội bằng khiêm nhường thống hối, thành thực xưng thú và van nài Chúa thứ tha!

Lạy Thiên Chúa! Con khẩn nài, xin Chúa thương nghe: giờ đây con đang đứng trước nhan Chúa.

Con chán ghét mọi tội lỗi con và không bao giờ dám tái phạm. Con đau đớn và sẽ còn đau đớn suốt đời con. Con sẵn sàng thống hối và hết sức đền bù.

Xin thứ tha, lạy Chúa! Xin thứ tha tội con vì danh thánh Chúa. Xin cứu linh hồn con đã được Máu vô giá Chúa thanh tẩy.

Đây con tận hiến thân con cho lượng từ bi Chúa, con phú thác mình con trong tay Chúa.

Xin Chúa xử đãi con theo lượng từ bi Chúa, chớ đừng theo tội lỗi con.

Hiến lễ cầu ân

Con cũng dâng Chúa các việc lành con làm, mặc dầu ít ỏi và thiếu sót, để xin Chúa bổ khuyết và thánh hóa, chiếu cố, chấp nhận và làm cho nên tốt. Mặc dầu con đốn mạt và ti tiện, xin Chúa dẫn đưa con tới cứu cánh phúc lộc bấy lâu mong chờ.

Con cũng dâng Chúa mọi nguyện vọng thánh thiện của những người đạo đức. Những nhu cầu của cha mẹ, anh em, người thân yêu và tất cả những người đã làm ơn cho con cũng như cho người khác vì lòng mến Chúa, của những người xin con dâng lễ để cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu, còn sống hoặc đã quá vãng.

Xin cho hết thảy được ơn Chúa phù hộ, được an ủi và nâng đỡ lúc nguy cơ, được thoát khỏi mọi tai ương và được vui mừng, tận tình cảm đội ơn Chúa.

Con cũng xin dâng cách riêng lời cầu nguyện và lễ vật đền tạ cho những người xúc phạm đến con, mất lòng con, chê trách con, phiền nhiễu hay làm hại con, cả những người mà con đã xúc phạm, phiền hà, đã coi thường, đã làm gương xấu trong lời nói, việc làm; vô tình hoặc hữu ý, xin Chúa thứ tha mọi lầm lỗi và mọi cử chỉ bất công, bất nhã phạm đến nhau.

Lạy Chúa! Xin trục xuất khỏi lòng chúng con mọi nghi ngờ, giận oán, quanh co, bẳn gắt và tất cả những thiếu bác ái và giảm tình huynh đệ.

Lạy Chúa! Xin thương, xin thương những người đang kêu cầu lòng lân tuất Chúa, và ban ơn cho những người thiếu thốn. Xin cho chúng con được xứng đáng hưởng nhờ ơn Chúa và được sống muôn đời. Amen.

SUY NIỆM

Cùng với hy tế Thánh Thể, ta hãy dâng hiến cả đời ta cho Chúa, theo ba mục đích:

- Để tôn thờ Chúa: ta sẽ dâng cả hồn, xác với tất cả tài năng, cũng như mọi cảm tình ước muốn của ta để xưng ra Chúa là Chúa tể muôn loài, đáng được thờ lạy.

- Để đền tội: bên cạnh hy tế Thánh Thể, ta hãy đặt trước nhan Chúa tất cả tội lỗi ta cũng như của đồng loại, xin Chúa thiêu hủy chúng bằng lửa tình yêu. Cũng dâng tất cả mọi việc lành để xin Chúa thánh hóa và cất vào kho trên trời.

- Để cầu xin: ta cũng đừng quên dâng tất cả ước nguyện, nhu cầu của ta cũng như của mọi người thân yêu, hay thù ghét ta, còn sống cũng như đã quá cố, để Chúa ban ơn cho mỗi người.

Vì công nghiệp Chúa Kitô, lễ vật ta sẽ đẹp lòng Chúa và lời ta cầu sẽ không thể bị từ chối.Chương 10

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 10: Không Nên Bỏ Rước Lễ Dễ Dàng

Những mưu chước của ma quỉ

Con hãy năng đến mạch suối ân sủng và từ bi của Chúa, mạch suối trọn hảo và trong sạch, để gột rửa mọi tình dục và thói hư, chước cám dỗ và mưu mô xảo trá của ma quỉ.

Satan biết rõ Bí tích Thánh Thể thông ban rất nhiều quả phúc, và là linh dược trị bách bệnh, nên nó tìm mọi dịp, bằng nhiều mưu chước để ngăn trở và lôi kéo những linh hồn đạo đức bỏ rước lễ.

Cũng vì thế mà khi sửa soạn rước lễ, có những người bị cám dỗ gắt gao. Thánh Job nói: Quỷ dữ lẩn vào giữa con cái Chúa, dùng mánh lới đã quen, mà làm cho họ xao xuyến hoặc sợ hãi và bối rối, cốt làm giảm Đức Ái, lung lạc Đức Tin mà bỏ rước lễ, hoặc chỉ miễn cưỡng rước lễ.

Nhưng đừng quan tâm đến những mưu mô mánh khóe của nó. Con hãy ném trả vào mặt nó những xảo trá bỉ ổi chúng bày ra.

Tên quỷ khốn nạn ấy chỉ đáng khinh đáng cười: Không bao giờ nên vì sức tấn công, lời xúc xiểm của nó mà bỏ rước lễ.

Thường cũng có khi người ta bỏ rước lễ vì quá mong được sốt sắng, hoặc nghi nan về việc xưng tội.

Con hãy làm theo lời khuyên khôn ngoan: Dẹp bỏ mọi nghi nan bối rối, vì chúng ngăn trở ơn Chúa và làm con mất lòng sốt sắng.

Con cũng đừng bỏ rước lễ khi thấy lương tâm cắn rứt và xao xuyến đôi chút. Những lúc đó con hãy đi xưng tội ngay và vui lòng tha cho những người xúc phạm đến con.

Mà nếu con đã xúc phạm đến ai, con hãy khiêm nhường xin lỗi họ, và Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ cho con.

Mưu chước của xác thịt

Con ngại xưng tội và bỏ lâu không rước lễ để làm gì? Hãy sớm đi xưng tội, xổ hết nọc độc, và dùng thuốc giảm đau, con sẽ thấy mình khỏe hơn là giãn ra lâu.

Nếu hôm nay con bỏ vì lý do này, biết đâu mai lại có lý do khác mạnh hơn. Như thế con sẽ phải bỏ rước lễ lâu và dần dà sẽ thấy mình bất xứng thêm.

Con hãy dứt khoát với tính lãnh đạm và lười biếng càng sớm càng hay, vì xao xuyến, bối rối lâu mà bỏ rước lễ vì những ngăn trở vụn vặt thường ngày như vậy có lợi gì.

Mà giãn lâu không rước lễ lại càng tai hại vì nó làm cho con quen thói ươn hèn.

Thực đáng tiếc! Có người khô khan và phóng túng, đến nỗi cố ý giãn việc xưng tội, có khi cả việc rước lễ, để đỡ phải bó buộc.

Ôi! Những người giãn việc rước lễ một cách quá dễ như thế là kém Đức Ái và lòng đạo đức chừng nào!

Trái lại, người sống thánh thiện và giữ lương tâm trong sạch để có thể rước lễ hằng ngày: người đó hạnh phúc và đẹp lòng Chúa biết bao.

Nếu có người vì khiêm nhượng, hay vì ngăn trở chính đáng mà bỏ rước lễ một đôi lần: Đó là lòng kính cẩn đáng khen.

Nhưng nếu vì ơ hờ trễ nải, người đó phải tự phấn đấu và hãy làm cho vừa sức, rồi Chúa sẽ trợ giúp cho ý nguyện của ta. Vì Chúa chỉ chú trọng đến thiện chí của ta hơn cả.

Rước lễ thiêng liêng

Những khi không thể rước lễ vì lý do chính đáng, nếu có lòng muốn nghiêm chỉnh và định ý rước lễ tử tế, ta cũng vẫn được hưởng nhờ một phần nào những ích lợi của Bí tích Thánh Thể.

Đã hẳn trong các lễ trọng và những ngày lễ buộc, người giáo hữu phải cung kính rước lễ thật sự, và rước lễ vì mục đích ngợi khen và vinh danh Chúa, hơn tìm an ủi riêng. Nhưng ngoài ra họ cũng vẫn có thể rước lễ thiêng liêng hằng ngày, hằng giờ mà không ai cấm đoán được. Chính nhờ thế mà họ được công phúc rất nhiều.

Vì hễ lần nào họ nhớ lại Mầu nhiệm Nhập thể và cuộc tử nạn Chúa, đồng thời giục lòng mến của Chúa; thì kể là họ rước lễ thiêng liêng và được bổ sức tinh thần lần ấy.

Những ai chỉ dọn mình rước lễ những ngày lễ lớn và rước vì thói quen, thường họ chẳng dọn mình tử tế.

Hạnh phúc thay những ai, mỗi lần dâng lễ hay rước lễ, cũng dâng trót mình làm lễ vật cho Chúa lần ấy.

Dâng lễ, con đừng vội vàng, cũng đừng thong thả quá. Hãy theo mức bình thường chính đáng như những người ở với con.

Con đừng làm phiền ai, hãy theo luật chung của các Bề trên. Thà mưu ích cho người, hơn theo lòng sốt sắng và cảm tình riêng.

SUY NIỆM

Ma quỷ đã biết rõ Thánh Thể là mạch suối trường sinh, nên nó tìm mọi cách để xui người ta bỏ hoặc ít rước lễ.

Thường nó cám dỗ người ta phạm tội trọng, không được, nó cũng cố gợi trong trí ta những hình ảnh xấu, những nghi nan, lo sợ… để ta không dám rước lễ.

Hãy ném vào mặt nó tất cả những mưu chước ấy. Hãy bàn hỏi với Cha giải tội những khi nghi nan, hoặc cáo mình những khi thấy mình có tội trọng. Vì chỉ có tội trọng mới ngăn trở việc rước lễ. Thế rồi ta hãy dọn mình để rước lễ và nếu có thể rước lễ hàng ngày.

Lạy Chúa, Chúa biết ma quỉ luôn tìm cách ngăn trở con đến với Chúa. Xin Chúa giúp con phá tan mưu mô của nó và đừng để con bao giờ vì đó mà phải xa bàn thánh Chúa.Chương 11

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 11: Mình Chúa Và Lời Chúa Đều Cần

Bánh mỹ vị

- Ôi! Chúa Giêsu rất lân ái! Được đồng bàn với Chúa sung sướng cho linh hồn kính mến Chúa dường nào! Vì lương thực họ dùng là chính Chúa: người yêu duy nhất mà lòng họ luyến ái hơn cả.

Sung sướng dường bao, nếu con được khóc vì kính mến Chúa và được rơi lệ để rửa chân Chúa như thánh nữ Madalêna!

Nhưng làm sao được lòng sùng mộ ấy! Làm gì có nước mắt thánh thiện ấy! Trước nhan Chúa và trước mặt các Thiên thần, tim con phải bốc cháy và khấp khởi vì vui mừng! Vì Chúa đang hiện diện thực nhưng ẩn mình dưới dạng bánh.

Mắt con không thể chịu nổi ánh sáng tinh thuần của Chúa. Cả vũ trụ sẽ lu mờ trước vinh quang uy linh Chúa.

Thực ra chính vì sức chịu đựng có hạn của con mà Chúa phải ẩn mình dưới tấm màn Bí tích.

Con đang được Chúa ngự trong mình, con thờ lạy Đấng mà các Thiên thần thờ lạy trên trời. Nhưng con chỉ thấy Chúa bằng Đức Tin, trong khi các Thiên thần thấy Chúa nhãn tiền và trực tiếp.

Con vui sống theo ánh sáng Đức Tin và bước theo ánh sáng đó, cho đến ngày vinh quang bất diệt làm cho mọi hình bóng biến tan.

Lương thực hiện thế

Khi nào tới giai đoạn trọn hảo, Bí tích sẽ không còn. Các Thánh trên nơi vĩnh phúc không cần đến phương thế nhiệm mầu ấy nữa.

Các Ngài sẽ vui mừng luôn luôn trước nhan Chúa, diện đối diện chiêm ngưỡng vinh hiển Chúa. Nhờ vinh quang Chúa, các Ngài am hiểu bản tính cao siêu của Thiên Chúa. Các Ngài nhàn hưởng chính Ngôi Hai Thiên Chúa như đã có từ trước và sẽ tồn tại muôn đời.

Nghĩ đến những kỳ diệu ấy, con nhàm chán hẳn mọi an ủi dù là an ủi thiêng liêng, vì bao lâu chưa thấy được tường tận vinh hiển Chúa, mọi điều mắt thấy, tai nghe ở đời phải kể là không!

Lạy Chúa! Chúa chứng cho lòng con. Không gì an ủi được con, không tạo vật nào thỏa mãn được con, trừ một mình Chúa, lạy Chúa, mà lòng con ao ước chiêm ngưỡng muôn đời.

Nhưng điều đó lại chưa có thể thực hiện, bao lâu con còn sống trong thân xác.

Vì thế con cần phải nhẫn nại và phú thác mọi ước muốn con cho Chúa. Chính các Thánh đang vui cùng Chúa trên trời, lúc bình sinh cũng đã tin

tưởng và nhẫn nại chờ giai đoạn vinh hiển Chúa đến.

Con tin như các Ngài đã tin. Con hy vọng như các Ngài đã hy vọng. Chắc chắn nhờ ơn Chúa, con sẽ đến nơi các Ngài đã đến.

Trong khi chờ đợi, con sẽ noi gương các Ngài để giữ vững Đức Tin.

Ánh sáng chỉ đường

Con cũng sẽ lấy lời Chúa làm nguồn an ủi, làm chỉ nam đời sống, nhất là con được Thánh Thể Chúa như thuốc hộ thân, nơi náu ẩn.

Bao lâu còn sống, con thấy có hai điều khẩn thiết cho con, thiếu nó con không thể chịu đựng nổi đời sống khốn nạn này.

Bị nhốt trong thân xác, hồn con cần của ăn và ánh sáng.

Con yếu nhược: Chúa đã ban Thánh Thể Chúa để dưỡng nuôi hồn xác, và “đặt lời Chúa làm đèn soi bước con đi”.

Thiếu hai điều đó con không thể sống lành mạnh: vì lời Chúa là ánh sáng linh hồn và Thánh Thể Chúa là bánh nuôi sống con.

Hai thứ đó cũng có thể gọi là hai bàn đặt hai bên tả hữu trong kho Giáo hội: một bên là bàn thờ có Bánh Thánh, tức Thánh Thể vô giá; một bên là luật Chúa, hàm chứa giáo lý thánh, khai sáng Đức Tin ngay chính và dẫn đi vững chắc qua màn che mà vào nơi Cực Thánh.

Ôi Chúa Giêsu! Ánh sáng của Người sáng muôn đời, con đội ơn Chúa vì đã dùng các Tiên tri, các Tông đồ và các Tiến sĩ mà dọn cho con bàn giáo lý thánh thiện ấy.

Ôi! Chúa Tạo thành, Đấng cứu chuộc nhân loại! Con cảm tạ Chúa vì để chứng quả lòng thương nhân loại, Chúa đã dọn tiệc trọng thể này, lương thực con được ăn không phải là thịt chiên tượng trưng, nhưng là chính Mình Thánh, Máu Thánh Chúa.

Chúa đã làm mọi tín hữu vui trong tiệc thánh và no say trong chén phần rỗi nầy.

Tiệc Thánh này hàm chứa mọi hạnh phúc trên trời, mà các Thiên thần tham dự, tất phải dồi dào hạnh phúc hơn…

Chức vụ Linh mục

Chức vụ Linh mục cao cả và đáng tôn trọng chừng nào! Vì lời các Ngài mà Chúa uy quyền ngự đến. Miệng các Ngài chúc tụng, tay các Ngài lấy phần cho mình và phân phát cho dân Chúa!

Tay các Ngài phải tinh sạch chừng nào! Miệng phải thánh biết bao! Thân thể ấy phải tinh tấn, lòng phải khiết tinh và trong trắng chừng nào khi rước Chúa!

Miệng Linh mục rước Thánh Thể hằng ngày, không được nói lời nào không thánh, không đứng đắn và hữu ích!

Mắt Linh mục nhìn Thánh Thể hằng ngày, phải đơn sơ và trong sạch lắm. Tay Linh mục động đến Chúa tạo thành trời đất hằng ngày: phải tinh tấn và hướng lên trời luôn.

Thánh kinh nói riêng với Linh mục: “Chúng con hãy thánh thiện vì Cha là Chúa Trời con, Cha rất thánh”.

Kinh riêng của Linh mục

Lạy Chúa toàn năng! Xin ban ơn trợ giúp chúng con đã thụ lĩnh chức Linh mục Chúa, để chúng con được lương tâm trong sạch và ngay thẳng mà phụng sự Chúa cho xứng đáng và sốt sắng.

Mà nếu chúng con không sống một đời sống thánh thiện cho xứng đáng, thì xin Chúa ban cho chúng con được nhỏ nước mắt chân thành sám hối tội lỗi chúng con đã phạm, phải với lòng khiêm nhượng, với chí kiên quyết, chúng con phụng thờ Chúa cho sốt sắng hơn.

SUY NIỆM

Lần bước trên đường đời, con người đi tìm giữa những u tối, một chân lý khả dĩ soi dẫn lý trí và giữa những đểu giả, một tình yêu để no thỏa tâm hồn.

Nhưng tâm lý bất hủ cũng như tình yêu vô hạn mà con người đòi hỏi kia làm gì có được ngoài Chúa.

Lời Chúa chính là kho chân lý vô tận và Thánh Thể chính là mạch suối tình yêu bất diệt, Chúa đặt sẵn ở mọi ngả đường, để soi dẫn và dưỡng nuôi người thiện chí.

Vậy, còn tìm đâu xa, ta hãy mau mắn chạy lại cùng Chúa là nguồn chân lý và Vua tình yêu, tất hồn ta sẽ được no thỏa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tìm Chúa như nai khát tìm mạch nước. Vì Chúa là Ánh sáng và sinh lực cho con. Xin Chúa giữ con trong tình Chúa yêu không bờ bến.

Ps. 108, 105 Levit.19,2Chương 12

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 12: Khi Rước Lễ Phải Sửa Sang Trong Ngoài

Dọn mình kỹ lưỡng

Cha là người yêu khiết tịnh và là nguyên ủy mọi thánh thiện, Cha tìm tâm hồn khiết tịnh và sẽ an nghỉ.

“Con hãy dọn cho Cha một nơi rộng rãi và lịch sự”và Cha sẽ mừng lễ phục sinh với môn đệ Cha tại nhà con.

Nếu con muốn Cha đến và ở lại trong con, con hãy thanh tẩy men cũ và quét dọn thẳm cung lòng con.

Hãy trục xuất những gì là thế tục và những gì là thói hư lăng lố. Con hãy lặng lẽ “như chim sẻ cô đơn trên mái nhà”và nhớ lại những lầm lỗi mà tận tình thống hối.

Người yêu bao giờ cũng dọn nơi lịch sự và đẹp nhất cho bạn tình, có thế mới chứng quả được tâm tình đối với bạn Nhưng con nên biết: dầu con cả năm không lo gì khác, con cũng không thể dọn mình được xứng đáng với Cha.

Sở dĩ con được dự Tiệc Thánh, là do lòng tốt và ân nghĩa Cha, khác nào người hành khất được nhà triệu phú mời vào dùng tiệc trong nhà, người đó không còn cách nào đền đáp bằng tự hạ và hết lời cảm ơn.

Con hãy làm hết sức và làm chu đáo.

Con đừng theo thói quen hay vì bất đắc dĩ, nhưng hãy vì kính cẩn và yêu mến, đến rước Thánh Thể Chúa chí ái đã hạ cố đến cùng con.

Chính Cha đã mời và truyền con đến; Cha sẽ bù những chỗ thiếu sót trong con là do lòng tốt Cha mà con được.

Khi được ơn sùng mộ, con hãy nhớ cảm ơn Chúa. Vì không phải do công con, nhưng là do lòng tốt Cha mà con được.

Nếu con chưa được sốt sắng, nhưng trái lại thấy mình khô khan thêm, hãy khẩn nài, kêu van, gõ cửa, và cứ thế mãi cho đến khi được ít là một phần ơn phúc lộc đó mới thôi.

Con cần Cha, chứ Cha không cần gì con.

Không phải con đến thánh hóa Cha, nhưng Cha đến thánh hóa và làm cho con nên trọn hảo hơn.

Con đến để được thánh hóa và hợp nhất với Cha, để Cha ban ơn và tăng thêm lòng hăng hái cải thiện đời sống.

Đừng khinh thường ơn đó con ạ! Và hãy dọn lòng cho thật chu đáo, mà đón Bạn chí ái.

Cám ơn sốt sắng

Dọn mình sốt sắng trước khi rước lễ mà thôi chưa đủ, còn phải giữ lòng sốt sắng ấy cả sau khi rước lễ.

Phải thành tâm để cám ơn cũng như phải sốt sắng dọn mình. Cẩn thủ sau khi cám ơn, đó là một cách dọn mình tốt nhất để được ơn trọng đại hơn.

Nếu vừa mới rước lễ xuống đã sao lãng tìm những an ủi bên ngoài, thì kể là không sửa soạn gì.

Con đừng nhiều lời. Hãy ở lặng và an hưởng Đầng đang ở trong con, Đấng mà cả sức mạnh vũ trụ không thể cướp lấy được.

Con phải tận hiến toàn thân con cho Cha, để từ nay thoát ly mọi lo lắng, con không sống trong con mà chỉ sống trong Cha.

SUY NIỆM

Dọn nhà cho Chúa, gồm hai việc: tẩy uế và trang trí.

Muốn rước Thánh Thể cho xứng đáng, trước hết linh hồn phải sạch mọi dơ nhớp: khuyết điểm cũng như tội lỗi, nhất là tội trọng. Thống hối và Xưng tội là phương thuốc tẩy uế hoàn hảo nhất.

Thế rồi con phải trang hoàng lộng lẫy bằng các nhân đức, nhất là Đức Tin và Đức Ái. Trót hiệu lực của Thánh Thể trong ta nhiều hay ít, là tùy ở nồng độ hai đức đó.

Nhưng dầu ta đã dày công tẩy uế và trang sức lộng lẫy đến đâu, cũng không cân xứng được với Bí tích trọng đại này. Vì thế ta phải hết sức khiêm nhượng, kính cẩn thưa với Chúa:

“Lạy Chúa con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Mc.14,15

Ps.101,8Chương 13

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 13: Phải Khao Khát Nên Một Với Chúa Giêsu Trong Thánh Thể

Ngưỡng vọng hợp nhất

Lạy Chúa! Ai sẽ cho con được gặp Chúa, được cởi mở tâm hồn với Chúa, được hưởng Chúa như hồn con mong ước! Lúc đó sẽ không còn ai khinh được con, không tạo vật nào quyến rũ nổi con. Một mình Chúa sẽ nói với con và con sẽ thân thưa với mình Chúa, như người yêu quen nói với người yêu, bạn quen xử với bạn.

Điều con cầu xin, khát vọng là được hiệp nhất hoàn toàn với Chúa, thoát ly mọi tạo vật, năng rước Thánh Thể cũng như năng dự thánh lễ, được luôn luôn hưởng ơn trên trời, kho báu vô tận.

Ôi, lạy Chúa, bao giờ con mới được nên một và hòa tan trong Chúa, để không nhớ gì đến mình con?

Chúa ở trong con, con ở trong Chúa! Chúa hãy làm cho Chúa và con nên một luôn.

“Chúa thật là bạn chí ái của con, Bạn trong muôn ngàn người” , linh hồn con sung sướng trong Chúa suốt đời con.

Chúa thật là Vua an bình của con, trong Chúa có bình an tuyệt hảo và nghỉ ngơi thiết thực. Ngoài Chúa chỉ có lao lực, đau đớn và khổ sở vô cùng.

Chúa thật là Thiên Chúa ẩn thân. Chúa không ở với người ác nhưng Chúa ưa chuyện vãn với người khiêm nhượng và đơn sơ.

Ôi! “Thánh trí Chúa lân mẫn chừng nào” , vì để chứng quả lòng Chúa thương đoàn con, Chúa nuôi chúng con bằng bánh mỹ vị bởi trời!

“Thực không có dân tộc nào hạnh phúc được thần minh ở gần mình, như Chúa hằng ở gần tín đồ Chúa”, Chúa đã ban cho chúng con chính mình Chúa làm lương thực, để yên ủi chúng con hằng ngày và hướng tâm hồn chúng con lên Chúa.

Làm gì có dân tộc nào diễm phúc bằng dân Kitô giáo!

Dưới gầm trời này làm gì có tạo vật nào được yêu thương bằng linh hồn mến Chúa? Vì Chúa đã đoái thương ngự đến, lấy Thánh Thể vinh quang nuôi dưỡng.

Thực hiện hiệp nhất

Thực là một ơn khôn tả, một cuộc hạ cố hiếm có! Một tình yêu vô hạn đặc biệt Chúa ban cho nhân loại!

Con lấy gì đền đáp ơn trọng đại, đức ái sâu dày này?

Con không thể dâng lễ vật nào đẹp lòng Chúa bằng dâng trót lòng con và khăng khít kết hiệp cùng Chúa.

Toàn thân con sẽ khấp khởi mừng, khi linh hồn con được tận hiệp cùng Chúa.

Lúc đó Chúa sẽ nói với con: “Nếu con muốn thuộc về Cha, Cha cũng muốn thuộc về con”.

Và con sẽ thưa Chúa: “Lạy Chúa! Xin thương ở lại cùng con. Con thành thực muốn ở cùng Chúa”.

Tất cả ước nguyện của con là tâm hồn con được hiệp nhất với Chúa.

SUY NIỆM

Lời Chúa: “Ai ăn Thịt và uống Máu Cha, người đó ở trong Cha và Cha ở trong họ”.

Chính lúc Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn ta, ta được nên giống Chúa, “thông phần Bản tính Thiên Chúa”. Thịt, Máu Chúa Giêsu tan hòa và đồng hóa với máu thịt ta. Toàn thân ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ta.

Nhưng với mọi khả năng và sinh lực Chúa ưu tiên bao trùm ta. Mọi điều tốt trong ta được thánh hóa, mọi khuyết điểm bị tiêu diệt. Chính lúc đó ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống mà không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Ôi! Phút giây hạnh phúc! Lạy Chúa, ước gì giây phút này kéo dài mãi cho đến ngày con được hiệp hoan với Chúa. “Xin Chúa ở lại với con vì bóng chiều đã ngã”.

Cand.5,10

Sao.12Chương 14

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 14: Tâm Hồn Ao Ước Rước Lễ

Sùng ái nồng nhiệt

“Ôi! Lạy Chúa! Lòng từ bi Chúa dành cho những người kính sợ Chúa, cao cả chừng nào”.

Lạy Chúa! Khi con tưởng nghĩ tới một số linh hồn trung tín, đến rước Chúa với lòng sốt sắng và yêu mến, thường con không khỏi cảm thấy thẹn thuồng và xấu hổ. Bao lần con đã bước lên bàn thờ, hay tới bàn thánh một cách lạnh lùng và khô khan! Bao lần con đã cứng lòng và như vô cảm! Bao lần ở trước tôn nhan Chúa, con đã thiếu nồng nhiệt và lưu luyến như những tâm hồn ao ước rước Chúa quá mãnh liệt và xúc cảm quá sâu xa, đã không cầm được nước mắt!

Tâm hồn và thể xác các Ngài ngưỡng mộ Chúa là mạch suối trường sinh. Không có gì thỏa mãn được các Ngài ngoài Thánh Thể Chúa mà các Ngài hâm mộ và sung sướng tiếp rước vào lòng.

Đức tin sắt đá

Đức tin sắt đá của các Ngài phải chăng là một lý chứng hiển nhiên, Chúa hiện diện thực trong Bí tích Thánh Thể?

Vì ai đã được tâm hồn nóng nảy trong lúc đồng hành với Chúa Giêsu, người ấy cũng sẽ nhìn nhận được Chúa “trong khi bẻ bánh” .

Thường, con không sao cảm được và sùng mộ thống thiết như thế, luyến ái và nồng nhiệt như thế!

Ôi! Chúa Giêsu khoan dung, nhân từ và hiền hậu! Con bần cùng khốn khó, xin Chúa thương đoái và ban cho lòng con đôi lúc được cảm thấy chút tình yêu của Chúa trong khi rước lễ, để Đức Tin con thêm cứng cáp, Đức Cậy thêm vững vàng vào lòng bao dung Chúa, và Đức Ái, một khi đã được hoàn toàn nóng nảy và nếm thử của ăn trên trời sẽ không bao giờ suy giảm.

Lòng lân mẫn Chúa có thể ban cho con ơn con xin và đến thăm viếng con trong ngày Chúa định, để con được lòng sốt mến Chúa.

Mặc dầu không sốt mến được như những linh hồn đạo đức, nhưng ít nhất nhờ ơn Chúa, con cũng ước ao được sốt sắng như họ. Con cầu xin và hy vọng được thông công với những người đạo đức ấy, và được nhập hàng ngũ của họ luôn.

SUY NIỆM

Sống đêm ngày với Thánh Thể: đó là nguyện vọng của những linh hồn sùng mộ. Ngoài những giờ phút được rước Chúa thật, lòng trí họ hàng ngày lẩn quất chung quanh nhà Tạm. Trót hạnh phúc của họ là hầu tiếp, được chuyện vãn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ phú thác trong tay Chúa tất cả những lo âu, tất cả may rủi và nhờ thế họ đã hưởng thiên đàng ngay khi còn ở thế này.

Lạy Chúa, hạnh phúc những người được phục vụ bên Chúa. Mặc dầu con không đáng, nhưng con cũng xin Chúa ban cho con một ý chí ước mong tha thiết rước Chúa ngự vào lòng con.

Ps. 31, 20

Lc. 24, 35Chương 15

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 15: Không Khiêm Nhượng Và Xả Kỷ, Sẽ Không Có Sùng Ái

Phải khiêm nhượng

Con cần phải thiết tha đi tìm ơn sùng mộ, khẩn khoản cầu xin, nhẫn nại và tin tưởng chờ đợi, nhận mà biết ơn, khiêm nhượng nắm giữ, tâm thành cộng tác vào hoạt động của ơn đó, và để mặc Chúa định thời giờ và cách thế đến thăm con.

Điều cốt yếu là khi con cảm thấy mình còn kém hay chưa được sốt mến, con hãy tự hạ mà đừng có thất vọng hay phiền sầu quá.

Thường chỉ ban trong giây lát, điều Chúa đã từ chối lâu ngày. Cũng có khi Chúa ban ngay sau giờ cầu nguyện, điều Chúa chưa ban lúc ban đầu.

Nếu người ta cầu gì được nấy, xin lúc nào được lúc ấy, đó là một nguy cơ cho tính yếu đuối của con người.

Vậy con hãy tin tưởng cho mãnh liệt và nhẫn nại khiêm tốn mà chờ đợi ơn sốt mến.

Giả sử không được, hay được rồi lại mất, mất mà không biết, lúc đó con hãy nhận là tại con và do tội lỗi của con.

Phải xả kỷ

Cũng có khi ân sủng bị gián đoạn hay mất hẳn chỉ vì thiếu xả kỷ, không nên coi đó là điều nhỏ, vì đáng lý phải kể là lớn lao, vì nó cản trở các ơn trọng đại.

Nhưng nếu con tiễu trừ hay thắng dẹp ngay được điều nhỏ mọn, hay điều lớn lao ấy đi, con sẽ đạt điều con xin.

Vì hễ con tận tình tự hiến cho Chúa, mà không tìm kiếm vật này vật khác theo sở thích riêng, và chỉ vững tin ở Chúa, tức khắc con sẽ được hiệp nhất và bình an. Vì lúc đó con không còn lấy gì làm sung sướng và êm dịu bằng đẹp ý Chúa.

Thế nên, hễ ai thành tâm quy hướng ý định về Chúa và ly thoát mọi yêu, ghét, bất chính đối với bất cứ tạo vật nào, người đó rất xứng đáng được ân sủng và tâm hồn sùng mộ.

Vì Chúa đổ tràn đầy phúc lành Chúa xuống trên những bình chứa nào trống rỗng

Càng thoát ly hẳn được thế vật, càng tự khiêm và tự phú thác hoàn toàn, ơn Chúa càng xuống mau chóng và dư dật, càng nâng cao tâm hồn tận thoát lên.

“Lúc đó người ta sẽ thấy mình dư dật, sẽ bỡ ngỡ và cảm thấy lòng được cởi mở”. Vì có bàn tay Chúa dẫn đưa họ, và họ hoàn toàn tự phú thác trong bàn tay đó cho đến muôn đời.

“Ai thành tâm đi tìm Chúa và không đuổi theo cái phù vân” , người ấy sẽ được Chúa chúc lành cho như vậy.

Mỗi khi rước Thánh Thể, người đó sẽ được đặc ân tận hiệp với Chúa. Vì họ đã không tìm sốt sắng và an ủi riêng mà chỉ đặt danh dự và vinh danh Chúa lên trên mọi sốt sắng và an ủi.

SUY NIỆM

Ơn xúc cảm, làm cho tâm hồn ta lâng lâng sung sướng. Tuy là ơn rất quý, nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nếu không đề phòng, có thể ta sẽ tự hào không ích lợi gì.

Sự thánh thiện có bảo đảm hơn cả là khiêm nhượng, nhìn nhận mình yếu hèn, và dấn thân làm vui lòng Chúa hơn mọi sùng ái khác và rất có thể làm Chúa xúc động.

Bí tích Thánh Thể chính là nơi Chúa hẹn hò với ta. Ở đó Chúa yên ủi, bao bọc, âu yếm những tâm hồn đau khổ vì Chúa.

Lạy Chúa, “con nhìn nhận tội trạng con. Tội lỗi con luôn sờ sờ trước mắt con”. Xin Chúa đừng xét xử con theo đức công bình, nhưng bao dung tha thứ và lấy Máu Thánh Chúa thanh tẩy con.

Ps. 40

Ps. 23Chương 16

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 16: Giãi Bày Với Chúa Những Nhu Cầu Và Xin Ngài Ban Ơn

Chúa biết và có thể chữa ta

Ôi Chúa Giêsu chí nhân chí ái! Giờ đây con khát khao, nôn nóng rước Chúa, Chúa biết con yếu đuối. Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con chìm sâu trong vực thẳm của tội ác và thói hư, Chúa biết con phải đau khổ, xao xuyến và nhơ nhuốc đến độ nào!

Con đến với Chúa để tìm thuốc điều trị. Con nài van Chúa xoa dịu và an ủi con.

Con thân thưa cùng Đấng đã biết tỏ mọi điều, nhìn thấu đáy lòng, và là Đấng duy nhất có thể an ủi và hộ đỡ con đắc lực.

Chúa biết con cần những thứ gì và thiếu nhân đức chừng nào!

Tin tưởng và cầu xin Chúa

Nay con thiếu thốn, con đứng trước nhan Chúa với hai bàn tay trắng để nhờ lượng từ bi Chúa ban ơn.

Con đói lả: xin Chúa bổ sức cho. Con giá lạnh: xin Chúa sưởi ấm trong lửa mến Chúa. Con đui mù: Xin Chúa đến và soi sáng con trong ánh huy hoàng của Chúa.

Xin Chúa làm cho mọi của trần tục trở nên đắng đót cho con, và mọi thống khổ, ngược đãi nên phương thế tập đức nhẫn nhục. Xin cho con khinh chê và quên đi cả thế trần.

Xin hướng tâm hồn con lên trời với Chúa, và đừng để con lạc bước nơi trần gian.

Hy vọng từ nay cho đến muôn đời, con chỉ lấy một Chúa làm êm dịu. Vì duy mình Chúa là của ăn và của uống cho con, là tình ái và vui sướng của con, là hạnh phúc và mọi may lành của con:

Ước chi sự hiện diện của Chúa trong con sẽ sưởi nóng, làm thiêu hóa và đổi mới con trong Chúa, để nhờ ơn tận hiệp và sức cảm thông của tình yêu mãnh liệt, con sẽ có tinh thần của Chúa.

Xin đừng để con phải xa lìa Chúa mà chưa được ăn no, uống thỏa, nhưng hãy xử khoan hồng với con như bao lần Chúa đã đặc cách xử với các Thánh.

Giả như con có biến thành cục lửa đỏ trong Chúa, và óc tự ái trong con có bị thủ tiêu, cái đó không có gì là lạ. Vì Chúa chính là lửa nóng không bao giờ tắt và là Ái tình luyện lọc soi sáng tâm hồn.

SUY NIỆM

Rước lễ rồi đừng lý luận; nói nhiều không ích gì. Lải nhải là đáng ghét. Đáng ghét hơn trong đời thường. Chúa thấu hiểu ta hơn ta hiểu mình.

Lúc đó ta chỉ nói vừa đủ để tâm sự với Chúa như Bạn với Bạn, nói cho Chúa những như cầu của ta và cả những người thân yêu; chỉ nói đủ để kích thích lòng tin tưởng và yêu mến Chúa. Thế rồi phải để giờ cho Chúa nói và làm trong ta. Chính lúc đó Ngài sẽ dạy ta, sẽ làm trong ta những điều Ngài xét là cần, ích cho ta và sáng danh Ngài.

Lạy Chúa! Con không cần nói, Chúa cũng quá rõ tình trạng linh hồn con. Xin Chúa hãy nói, hãy làm trong con như Chúa quen nói và làm cho các bạn thiết Chúa.Chương 17

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 17: Khát Vọng Rước Chúa Kitô

Nguyện vọng của lòng

Lạy Chúa! Con ước ao rước Chúa với tâm hồn sốt mến bao la, với tình yêu nồng cháy, với lòng chân thành kính mến. Con ước ao rước Chúa như những vị Thánh và những người đạo đức. Họ là những người rất đẹp lòng Chúa, vì đời sống thánh thiện và nhiệt tâm kính mến.

Ôi! Lạy Chúa là tình yêu muôn thuở, là gia nghiệp con và là hạnh phúc vô biên. Con mong rước Chúa với lòng ao ước mãnh liệt, và thành tâm cung kính, ước ao như các Thánh đã ao ước và có thể ước ao.

Dầu con không đáng có những cảm tình sốt mến ấy, con cũng xin dâng lên Chúa trót tâm tình, như thể trong con cũng có tất cả những ước muốn nồng nhiệt đẹp lòng Chúa.

Hơn thế, con cũng hết dạ kính cẩn và tận tình sốt mến dâng lên Chúa tất cả những gì mà một linh hồn đạo đức có thể cảm xúc và ao ước.

Con không muốn giữ gì cho con. Toàn thân con và tất cả những sự con có. Con tự tình và thành tâm tận hiến cho Chúa!

Lạy Thiên Chúa! Chúa Tạo thành và Cứu chuộc con! Hôm nay con muốn rước Chúa với lòng sùng ái. Kính tôn, chúc tụng, ngợi khen và biết ơn, thảo kính, yêu mến và tin tưởng, cậy trông và thuần khiết như Đức Nữ Trinh Maria, khi được sứ thần báo tin Mầu nhiệm Nhập thể, Ngài đã khiêm nhượng, sốt mến đáp lại: “Này tôi là nữ tỳ Chúa, tôi xin vâng lĩnh lời Ngài”.

Và như thánh Gioan Tẩy giả, Tiền hô Chúa, một vị Thánh trổi vượt trên các Thánh, ngay khi còn trong dạ mẹ, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, đã hân hoan nhảy mừng khi được Chúa đến thăm.

Sau đó, khi thấy Chúa giữa đám đông, Thánh nhân nói với lòng khiêm nhượng và kính mến: “Thân nhân của chàng rể đứng bên chàng và ngất ngây sung sướng khi nghe chàng nói”. Con, con cũng muốn có những khát vọng thánh thiện vĩ đại đó, và được tận hiến trái tim con cho Chúa như vậy.

Lễ vật dâng Chúa

Vì thế, lạy Chúa! Con xin tiến dâng Chúa tất cả niềm vui, cảm tình nồng nhiệt, tinh thần siêu thoát, óc sáng suốt siêu nhiên và ơn hưởng kiến trên trời của các linh hồn thánh thiện, cả những nhân đức và lời chúc vinh mà mọi loài trên trời dưới đất đang và sẽ dâng lên Chúa.

Tất cả những điều đó con xin dâng tiến Chúa, cho con và thay cho những người xin con cầu nguyện, để Chúa được chúc tụng và tôn vinh xứng đáng muôn đời.

Lạy Chúa Trời! Xin nhận lời đoan hứa và nguyện vọng của con, nguyện vọng chúc vinh Chúa đời đời, đoan hứa cảm tạ Chúa hết tình, xứng với uy quyền tối cao và khôn lường của Chúa.

Tất cả những điều đó con dâng Chúa và con muốn dâng hằng ngày, hằng giây, hằng phút. Con cũng kính nhờ và nài xin các Thiên thần, hết mọi linh hồn đạo đức, cảm tạ và chúc tụng Chúa với con.

Mọi dân tộc, mọi chủng loại mọi ngôn ngữ hãy tôn vinh Chúa. Hết thảy hãy sung sướng và nhiệt thành tung hô Thánh Danh vô cùng êm dịu Chúa.

Sau hết, xin Chúa cho những người dâng lễ với một tâm hồn đầy kính cẩn và sốt sắng, cũng như những người rước lễ mà có lòng tin tưởng, được hưởng nhờ ân nghĩa và lượng từ bi Chúa. Và xin những người đó thương nhớ đến kẻ khốn nạn này.

Thế rồi khi được mãn nguyện và hưởng những phúc tận hiệp sảng khoái, được yên ủi và no thỏa mà rời bàn thánh, xin những người đó thương nhớ đến kẻ khốn nạn này.

SUY NIỆM

Trong phạm vi tinh thần, nhất là về phương diện siêu nhiên, con người tuy dẫu thấp hèn và bất lực, nhưng rất táo bạo ước muốn.

Những ước muốn chính đáng chẳng những không làm kiệt quệ, mà còn tăng thêm nhuệ khí cho con người.

Mặc dầu chưa đến tuổi luật cho phép rước lễ, Thánh nữ Imelda đã có một ước muốn rước lễ mãnh liệt đến nỗi Thánh Thể từ trong nhà Tạm đã bay với Ngài..

Dầu không có diễm phúc được Chúa hiện đến như Trinh nữ Imelda, nhưng ta vẫn có thể ước muốn mãnh liệt, rước Chúa Giêsu vào lòng. Chính nhờ những ước muốn ấy mà ta có thể làm thỏa lòng Chúa, và cũng chính chúng sẽ bù lấp một cách đầy đủ, tất cả những ngăn trở, cũng như những bất xứng của ta đối với Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được sốt sắng ước ao rước Chúa vào lòng con. Xin Chúa ở với con mọi giây phút trong đời con.

Lc. 1, 38

Ga.3,29Chương 18

Gương Chúa Giêsu   [Tập IV]

 

Chương 18:

Đức Tin khiêm tốn

Muốn khỏi chết đuối trong sâu thẳm của hoài nghi, con đừng tò mò tìm hiểu Mầu nhiệm cao sâu này cách vô ích.

“Ai muốn tìm hiểu uy quyền Chúa, sẽ bị vinh quang Ngài choáng ngợp” . Thiên Chúa làm được nhiều điều ta không thể ngờ.

Không cấm tìm hiểu chân lý cách khiêm nhượng, đạo đức, luôn luôn sẵn lòng nhận lời chỉ vẽ và theo sát giáo lý tốt lành của bậc thầy.

Hạnh phúc thay những ai đơn sơ không ưa biện luận phiền phức, mà chỉ theo đường thẳng và vững chắc của giới răn Chúa.

Biết bao người đã mất lòng sùng mộ, chỉ vì quá ham tìm hiểu những vấn đề cao siêu!

Chúa chỉ đòi con phải tin và sống cho ngay thẳng, chứ không muốn con suy cho cao, cho thấu những mầu nhiệm của Chúa.

Những điều nhỏ mọn, đơn sơ con chưa hiểu, chưa biết được, thì điều qua mặt con, con hiểu thế nào?

Hãy luôn tùng phục Chúa, và bắt lý trí lệ thuộc Đức Tin, rồi con sẽ được ơn hiểu biết những điều cần ích cho con.

Đức Tin ân ái

Nhiều người phải chịu thử thách gắt gao về Đức Tin, về mầu nhiệm Thánh Thể. Nhưng điều đó không do họ mà do thù địch của họ.

Con đừng lo lắng, đừng thắc mắc về những điều con tưởng nghĩ, cũng đừng trả lời những nghi hoặc ma quỉ xui nên.

Con cứ tin lời Chúa, lời các Thánh và các ngôn sứ, như thế tà thần sẽ phải rút lui ngay.

Với tôi tớ Chúa, chịu thử thách như vậy thường lại rất có lợi. Vì ma quỉ có cám dỗ người vô tín ngưỡng và tội lỗi đâu, trái lại nó tấn công kịch liệt và tìm mọi cách để cám dỗ người đạo đức thánh thiện.

Vậy con hãy đi, đi với một Đức Tin đơn sơ nhưng sắt đá, và hãy khiêm nhượng cung kính đến rước lấy Thánh Thể. Và những gì con không hiểu được, con hãy phú thác cho Chúa toàn năng.

Chúa không bao giờ lừa dối ai, nhưng ai quá tự tin, người ấy tự lừa dối mình. Chúa đến với những người đơn sơ, tỏ mình cho những người khiêm nhượng, ban trí hiểu cho người thấp bé và giấu ân sủng với người tò mò, kiêu căng.

Lý trí nhân loại yếu đuối và có thể sai lầm, nhưng Đức Tin không thể lầm được.

Mọi lý luận, mọi sáng kiến tự nhiên, phải rập theo Đức Tin, không được đi trước hay đả phá Đức Tin, vì Đức Tin và Đức Ái ở đây phải giữ địa vị ưu tiên và phải hành động cách nhiệm mầu trong Bí tích cực cao cực đại này.

Chúa hằng sống, vô biên và toàn năng đã làm những điều cao cả và bất khả thấu đạt trên trời, dưới đất, và những tác phẩm kỳ lạ của Ngài không tạo vật nào thăm dò nổi.

Nếu những kỳ công của Chúa mà lý trí nhân loại lại hiểu thấu được dễ dàng, như thế còn gì là kỳ lạ, là khôn tả.

SUY NIỆM

Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm siêu việt, nếu tò mò khảo sát là táo bạo, nghi hoặc là phản bội.

Việc Chúa làm ta chỉ phải khâm phục. Lời Chúa nói ta chỉ phải tin cho vững. Tin Chúa là cách hiểu tường tận hơn cả.

Từng thế hệ, bao nhà bác học cũng đã tin mà không lấy gì làm chói tai. Vậy vì lý do gì con lại nghi hoặc?

Nhưng để hộ đỡ và củng cố Đức Tin ta cần phải có Đức Ái, Đức Ái sẽ giúp ta tin dễ dàng điều mà lý trí khô khan lấy làm chói tai vô lý. Cũng Đức Ái ấy một ngày không xa, sẽ mở tung kho mầu nhiệm và mắt ta sẽ thấy tường tận điều mà giờ đây ta thắc mắc.

Lạy Chúa Giêsu lân ái, xưa Chúa đã cầu nguyện cho Thánh Phêrô trưởng đoàn tông đồ của Chúa được vững Đức Tin. Xin Chúa gia tăng Đức Tin cho con để con tin Chúa ngự thật trong Thánh Thể.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được cao vinh nhiều chỉ vì Mẹ đã yêu nhiều, xin Mẹ giúp con được yêu mến và đầy sùng ái đến rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Prov. 25,27Tác giả: Thomas a Kempis
Dịch giả: Lm. Lê Bá Tư (PDF file)