Đức MẹÐền Thánh Vailankanni "Ðức Bà của Sức Khỏe" (Ấn Ðộ)


Tại Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Vailankanni (Ấn Ðộ), Cha Arul Irudayam, giám đốc và cha sở Ðền thờ "Ðức Bà của Sức Khỏe", tuyên bố một cách hãnh diện như sau: "Không có nơi nào xứng hơn Ðền Thánh Vailankanni để cử hành Ngày thế giới các bệnh nhân. Dân chúng chờ đợi từ lâu biến cố lịch sử này".

Ðền Thánh Vailankanni được coi như là Lộ đức của Châu Á, không những vì kiến trúc của Ðền Thánh giống hệt kiến trúc Ðền Thánh Lộ đức, nhưng còn là điểm hành hương sầm uất không những cho Ấn độ, nhưng cho cả Châu Á. Ðền Thánh Vailankanni, cách xa Thành phố Madras khoảng 250 cây số về phía nam, là biểu hiệu của sức mạnh chữa lành các bệnh tật do lời cầu nguyện của các người hành hương, qua lời bầu của của Mẹ Thiên Chúa.

Hằng năm có khoảng 20 triệu người hành hương tuốn đến Ðền Thánh Vailankanni, từ các miền khác nhau của Ấn độ và của Ðông Nam Á, để xin ơn chữa lành các sự dữ thể xác và tinh thần, trong số này có khoảng một nửa thuộc Hồi giáo và Ấn giáo.

Trong sứ điệp Ngày thế giới các bệnh nhân, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến tính cách đặc biệt của Ðền Thánh Vailankanni như sau: "Không những lôi cuốn các người hành hương công giáo mà thôi, nhưng cả các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nữa, cách riêng các tín hữu Ấn giáo; họ nhận thấy nơi "Ðức Bà của Sức khỏe" Người Mẹ lo lắng và cảm thông của nhân loại đau khổ. Trong một miền Ðất cổ kính của lòng sùng đạo sâu xa, như Ấn độ, Ðền thánh được dâng kính Mẹ Thiên Chúa thực là một điểm gặp gỡ cho tất cả các thành viên của các tôn giáo khác nhau và là gương sáng đặc biệt của sự hòa hợp và trao đổi giữa các tôn giáo".

Về Lịch sử của Ðền Thánh Vailankanni, Cha Giám đốc Ðền Thánh cho biết như sau: Thực ra không có văn kiện lịch sử nào minh chứng lúc thiết lập nhà thờ đầu tiên tại đây dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Nhưng có nhiều truyền khẩu rất phong phú thuật lại sự tích của Ðền Thánh này.

Ban đầu là một nhà thờ nhỏ bằng lá được dựng lên tại nơi được Ðức Trinh Nữ Maria bế Chúa Giêsu Hài đồng hiện ra hai lần với một trẻ em nghèo và què quặt vào cuối thế kỷ XVI. Ðể giúp đỡ người mẹ góa bụa và nghèo nàn, em nhỏ này bán giải khát cho các người qua đường. Trong lúc hiện ra, Bà lạ lùng kia xin em một chút sữa cho "Con mình", rồi truyền cho em đi nói với một người công giáo giầu có trong xã xây cất một nhà nguyện kế bên cây nơi hiện ra. Khi chạy đến người giầu có này, em thấy mình được khỏi què quặt cách lạ lùng. Một nhà nguyện nhỏ được dựng lên và trong đó có đặt tượng Ðức Mẹ bế Chúa Hài đồng. Em nhỏ gọi Bà lạ lùng là "Ðức Bà của Sức khỏe", Arakia Matha (tiếng địa phương).

Theo truyền thống, sau đó một thế kỷ, cũng trong miền này, "Arakia Matha" đã hiện với một số người vượt biển người Bồ đào nha, bị sóng gió bão táp, khẩn cầu Thánh danh Mẹ Maria. Ðể chu toàn lời khấn hứa với Ðức Mẹ trong lúc nguy hiểm, các người vượt biển này xây cất một nhà thờ bằng gạch thay thế nhà nguyện bằng lá trước đây. Từ đó, Ðền Thánh "Ðức Bà Sức khỏe, Arakia Matha" tại Vailankanni trở nên điểm hành hương kính Ðức Maria, không những của các tín hữu Bang Tamil Nadu, nhưng còn của các miền khác nhau của Ấn độ và của nhiều quốc gia Châu Á.

Lễ kính nhớ Ðức Bà Sức Khỏe được cử hành ngày 8 tháng 9, ngày lễ kính Sinh Nhật Ðức Maria, để nhớ ngày Ðức Mẹ đã cứu vớt cách lạ lùng những người vượt biển bị sống gió bão táp ngoài biển khơi, đã được tới bờ biển bình an. Trước lễ, có tuần chín ngày kính Ðức Mẹ và có tới hai triệu người hành hương tuốn đến để cầu nguyện trong dịp lễ. Ðể đề cao sự quan trọng của Ðền Thánh, Ðức Gioan XXIII (1958-1963) vào năm 1962, đã cất nhắc nhà thờ tại Vailankanni lên bậc "Tiểu vương cung thánh đường". Và năm 1964, công việc mục vụ tại Ðền Thánh, trước đây do các nhà truyền giáo Bồ đào nha đảm nhiệm, được trao lại cho Giáo hội Ấn độ.

Về Các cuộc hành hương tại Vailankanni. Trong sự tôn trọng truyền thống Ấn độ, Ðức Bà của Sức Khỏe - Arakia Matha - vẫn mang y phục địa phương, chiếc áo "Sari", y phục cổ điển của người phụ nữ Ấn độ. (Mẹ Têrêsa thành Calcutta, lúc lập Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái, cũng nhận chiếc áo Sari như y phục riêng của Dòng: áo sari mầu trắng, viền xanh da trời).

Cho tới nay đã có từng ngàn chiếc áo sari quí giá, do các tín hữu sùng kính dâng cho Arakia Matha, để cảm ơn Người. Khi chiếc áo cũ được thay đổi, người ta cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, để phân phát cho các người hành hương giữ như di tích thánh. Chứng tá của lòng sùng kính bình dân và những vụ chữa lành lạ lùng đã được giữ lại trong Bảo tàng viện kế bên Ðền Thánh. Cha Robert Dhamaraj tuyên bố: Hằng tuần có từng ngàn tặng vật hình "trái tim, mắt, tay, chân hay các phần thân thể khác" bằng vàng hay bằng bạc" được gủi tới Ðền Thánh, để tạ ơn Ðức Mẹ.

Arakia Matha cũng ban ơn sinh con cho những phụ nữ son sẻ. Chung quanh Ðền thánh, đọc các đường phố, có nhiều tiệm hớt tóc. Những người được ơn lạ, đến đây xin cạo trọc đầu như dấu chỉ của lòng biết ơn. Nhưng một hình ảnh gây xúc động hơn cả đối với các du khách hay những ai đến quan sát, đó là thái độ, nhất là cặp mắt chứa chan những chờ đợi và hy vọng của các người hành hương cầu nguyện sốt sắng trước ảnh Arakia Matha.

Người công giáo Ấn độ rất hãnh diện, vì Ðền Thánh Vailankanni được chọn làm điểm tổ chức Ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 10. Ðức Cha Thumma Bala, chủ tịch Ủy Ban Giám mục của HÐGM Ấn độ về mục vụ Y tế, tuyên bố như sau: "Ðây là điểm tham khảo cho toàn Giáo hội tại Ấn độ. Giáo hội Ấn độ hãnh diện được nhận trách nhiệm tổ chức biến cố quan trọng này: Ngày thế giới thứ 10 của các bệnh nhân. Chúng tôi bảo đảm rằng việc cử hành này sẽ giúp chúng tôi định hướng lại những ưu tiên và trách nhiệm của chúng tôi trong việc cổ võ sức khỏe công cộng".