Suy niệmTấm lòng của bà góa

 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, năm B
Mc 12, 38-44

Các bài đọc Chúa nhật 32 thường niên, năm B nói đến tấm lòng của bà góa Sarepta và bà góa trong Tin Mừng của thánh Máccô đã bỏ tiền vào thùng tiền của đền thờ Giêrusalem, đã được Chúa ca ngợi là bà đã quảng đại bỏ vào thùng tiền hết cả tài sản của mình với tất cả lòng cậy trông yêu mến Chúa, xây dựng đền thờ. Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ vào đền thờ Giêrusalem, Chúa để ý quan sát những người dâng cúng bỏ tiền vào thùng.Và câu chuyện hôm nay là bài học Chúa dạy con người, loài người ở muôn thời kỳ, ở muôn thế hệ.

Bài đọc thứ nhất cho thấy bà góa ở Sarépta đã quảng đại với ngôn sứ Êlia như thế nào! Dù cả gia đình của bà chỉ còn một chút bột, một ít dầu để làm bánh hầu mẹ con ăn bữa cuối cùng rồi chết. Gia đình của bà thật nghèo, nhưng tấm lòng của bà thật bao la, rộng lượng. Bà đã nhường tấm bánh nhỏ bé vô cùng quý giá, đáng lẽ bà con bà được dùng để ngôn sứ Êlia, người của Thiên Chúa ăn cho đỡ đói.

Cử chỉ và hành động của bà góa này đã gặp được lòng quảng đại của Thiên Chúa: Ngài đã làm phép lạ cho hũ bột của nhà bà không bao giờ cạn suốt mùa hạn hán, dầu trong bình không bao giờ vơi. Hình ảnh của bà góa Sarépta gợi lên hình ảnh của bà góa mà thánh Máccô thuật lại đoạn Tin Mừng Mc 12, 38-44. Bà góa này nghèo thật, bà chỉ có hai đồng Lenta… Đồng Lenta nghĩa là đồng xu, đồng tiền nhỏ nhất mà những người nghèo khó thường có.

Bà góa này đã có tấm lòng tốt. Bà đã dâng cúng, đã bỏ vào thùng tiền đền thờ phần cuối cùng gia tài bà dùng để sinh sống. Chúa Giêsu đã ghi nhận tấm lòng quảng đại của bà góa này. Bà đã cho của cải mình với tình yêu thương. Cho nhiều tỏ dấu yêu thương nhiều. Cho tất cả là dấu hiệu yêu thương vô bờ bến. Bà góa này không phải chỉ cho phần dư thừa bà dành dụm, mà bà đã cho chính nguồn sống của bà. Bà góa này đã dâng cho đền thờ với tất cả tình thương, quảng đại và cho với tất cả sự vui vẻ của mình.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa không chú trọng đến giá trị kinh tế của hai đồng xu của bà góa bỏ vào thùng tiền. Hai đồng xu làm sao so sánh được với những đồng tiền lớn của những người giầu có. Chúa Giêsu chú tâm và khen ngợi tấm lòng cao thượng, rộng rãi và quảng đại của bà góa. Hai đồng xu là của độ thân, nuôi sống bà góa. Giá trị của bà góa là đã cho trong vui vẻ, cho cách âm thầm, khiêm nhượng của bà.

Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta Ngài không quan tâm đến lễ vật, của dâng, nhưng Ngài để ý đến cách dâng và tấm lòng của bà góa. Hữu ư trung xuất hình ư ngoại. Lòng có mới trào ra bên ngoài. Tấm lòng tốt, tấm lòng ngay chính sẽ nói lên giá trị của con người. Một việc làm tốt với ý ngay lành sẽ mang lại kết quả tốt lành cho ta. Một việc làm bác ái, một việc tốt có thể trở nên xấu, nếu con người làm để khoe khoang, kiêu hãnh và muốn được đề cao. Do đó, Chúa Giêsu đã dạy: "Đừng để tay trái biết việc tay phải làm".

Chúa muốn nói rằng việc làm có giá trị là do tấm lòng chứ không phải là hình thức bên ngoài… Chúa đã làm gương cho nhân loại, cho mọi người khi Ngài quì xuống rửa chân cho các môn đệ. Điều này nói lên sự khiêm nhượng của Chúa. Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ… Chúa đã trao hiến chính bản thân mình trên thập giá để cứu độ nhân loại bởi vì Ngài yêu thương nhân loại, yêu thương con người đến hy sinh chính mạng sống của mình. Ngài là Vị thượng tế cao cả đền thay tội lỗi cho nhân loại. Chính vì thế, Ngài đã quảng đại, hy sinh trao hiến thân mình làm của ăn của uống cho nhân loại.

Gương bà góa đã dâng cho Chúa tất cả của ăn của uống nuôi sống bản thân của mình là bài học quí giá cho mọi người. Bà góa đã không tiếc xót ngay cả mạng sống của mình để hiến dâng cho Thiên Chúa. Chúa đã ghi nhận tấm lòng của bà và cách dâng cúng, thái độ dâng cúng của bà cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một con tim mới, để chúng con biết yêu thương anh chị em của chúng con và chúng con sẵn sàng góp công, góp sức, góp của để xây dựng cộng đoàn và để xây dựng Nhà Chúa. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1.Bà góa ở Sarépta đã làm gì cho ngôn sứ Êlia ?
2.Chúa ghi nhận gì nơi tấm lòng của bà góa trong Tin Mừng hôm nay ?
3.Bà góa Sarépta quảng đại đã gặp được gì nơi Thiên Chúa ?
4.Của cải, vật chất và tấm lòng điều nào cần hơn ?
5.Bà góa Sarépta và bà góa trong Tin Mừng của thánh Máccô dạy cho ta điều gì?Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT