Sứ điệp

Sứ điệp Mùa chay năm 2022
của Đức Thánh Cha Phanxicô
11.02.2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 30
11.02.2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56
24.01.2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Khánh Nhật Truyền Giáo 2022, Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy
06.01.2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022
01.01.2022
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Mễ Du
02.08.2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Ông Bà và Người Cao tuổi lần thứ 1
31.05.2021
Sứ điệp Phục Sinh và Phép lành
Urbi et Orbi 2021
04.04.2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi
19.03.2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân
11.02.2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2021
23.01.2021
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV
15.11.2020
Sứ điệp của Đức Thánh Cha
Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên
01.09.2020
Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Giới trẻ Thế giới
11.02.2020
Sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Phanxicô
Năm 2019
07.10.2019
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Chăm sóc Thụ tạo
01.09.2019
Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô
Nhân Ngày Thế giới Hòa Bình Thế Giới
08.12.2018