Thông báo

Trân trọng kính mời:

Toàn thể Cộng Đoàn Thánh Phêrô Künzelsau.
Đến tham dự Thánh Lễ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Bổn Mạng của Giáo Xứ, nhân dịp Mừng Đại Lễ kỷ niệm 25 năm Phong cho 117 Vị Thánh Tự Đạo Việt Nam được tỗ chức tại:
 
- Thánh đường Zur Heiligst. Dreifaltigkeit 
  Verdisstr. 13
  89522 Heidenheim 
- Lúc 14.30 giờ ngày thứ bảy 15 tháng 6/2013
  
Sự hiện diện của vị sẽ nói lên tình Liên Kết trong Giáo xứ và Cộng Đoàn với nhau, cho Cộng Đoàn xa xôi nhỏ bé của chúng tôi. Sau Thánh Lễ chúng tôi kính mời tất cá qúí ông bà anh chị em xuống hội trường dùng bữa cơm thân mật.
    
  Kính lạy Các Thánh Tự Đạo nước Việt Nam.
  Xin Các Thánh luôn thương đến chúng con.
  
   
Thay mặt Cộng Đoàn Heidenheim & Ulm.Giuse Trần Đình Đức