Thông báo

Hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 14.07.2018 Pfaffenhofen a.d.Roth
Chương trình hội Xuân 2018
»18.02.2018 tại Bodelshausen
Chương trình hội Xuân 2016
»13.02.2016 tại Bodelshausen
Trung Thu 2015
»19.09.2015 tại Fasahenhof Stuttgart
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 11.07.2015 Pfaffenhofen a.d.Roth
Thư mời Đại hội Công Giáo kỳ thứ 39
» Từ 23.05 đến 25.05.2015 tại Haßfurt
Tết Trung Thu tại Aichtal-Aich (27.09.2014)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 12.07.2014 Pfaffenhofen a.d.Roth
Chương trình Đại hội Công Giáo
» Từ 07.06 đến 09.06.2014 tại Haßfurt
Thư mời Đại hội Công Giáo
» Từ 07.06 đến 09.06.2014 tại Haßfurt
Chương trình Xuân Giáp Ngọ tại Bodelshausen (01.02.2014)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Tết Trung Thu tại Aichtal-Aich (14.09.2013)
» Giáo xứ Thánh tử đạo Việt Nam (Rottenburg Stuttgart)
Thư mời cộng đoàn 15.06.2013
» Mừng Đại Lễ kỷ niệm 25 năm
Thư mời hành hương Đức Mẹ Marienfried
» 25.05.2013 Pfaffenhofen a.d.Roth
Thư mời Đại hội Công Giáo
» 18.05.2013 - 20.05.2013 Aschaffenburg