Công giáo
Được gọi để sống


Nguyên tác: Appelés à la vie (Jacques Philippe)
Bản tiếng Anh: Called to Life (Neal Carter)
Bản tiếng Việt: Được Gọi Để Sống (Lm. Minh Anh)

Cùng Cộng Đoàn của tôi,
Quý Anh Chị Em
Cộng Đoàn Bát Phúc thân mến,

Tôi hết lòng biết ơn tất cả những ai đã cho tôi những góp ý và những lời khích lệ hầu tôi có thể hoàn thành cuốn sách này,
Cách riêng:
Xavier Lacroix, Jean-Claude Sagne,
Sr. Déborah, Sr. Catherine Siena,
Sr. Marie-Pia & Sr. Marie-Noël.

Nội dung

Giới thiệu

1. CON NGƯỜI, TỰ BẢN CHẤT, LÀ MỘT HỮU THỂ ĐƯỢC KÊU GỌI

Tầm Quan Trọng Của Một Lời Mời Gọi Theo Thánh Kinh và Nhân Chủng Học
Suy Niệm và Các Hình Thức Mời Gọi
Lời Mời Gọi, Con Đường Dẫn Đến Tự Do
Mở Ra Cho Tương Lai
Mọi Lời Mời Gọi Đều Mang Tính Sáng Tạo.
Lời Mời Gọi và Tặng Phẩm
Đành Mất Chính Mình Để Tìm Lại Mình

2. ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA, NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO THÀNH

Ta Muốn Ngươi Sống
Giá Trị Của Mọi Cuộc Sống
Tội Là Khước Từ Sống

3. LỜI THIÊN CHÚA, LỜI QUYỀN NĂNG CÓ SỨC KÊU GỌI

Thánh Kinh Mời Gọi Chúng Ta Đọc Lời Chúa
Thiên Chúa Ở Trong Lời Của Người
Lời và Sự Biện Phân
Lắng Nghe Lời Chúa, Điều Kiện Để Sinh Hoa Kết Quả
Lời Chúa và Cuộc Chiến Thiêng Liêng: Lời Quyền Năng
Lời Nuôi Dưỡng Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.
Lời Chữa Lành, Lời Thanh Tẩy Tâm Hồn
Lời và Căn Tính Của Mỗi Người
Một Số Lưu Ý Thiết Thực

4. CÁC BIẾN CỐ TRONG ĐỜI

Những Biến Cố Mừng Vui Mời Gọi Tạ Ơn và Cho Đi
Những Biến Cố Đau Buồn Mời Gọi Hãy Lớn Lên
Hỏi Điều Cần Hỏi
Những Câu Trả Lời Đúng và Sai
Mỗi Tiếng Gọi Đều Là Một Lời Mời Gọi Tin Cậy Mến
Ba Trục Của Đức Mến
Những Thái Độ Giúp Chúng Ta Dễ Dàng Đón Nhận Lời Mời Gọi
Giữ Lấy Tâm Tình Tạ Ơn
Thánh Hoá Danh Thiên Chúa
Bào Chữa Hay Biết Ơn?

5. VÂNG PHỤC NHỮNG NGƯỜI KHÁC & VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH THẦN

Những Đòi Hỏi Của Tha Nhân
Sự Nhập Nhằng Của Việc Cho Đi Chính Mình
Khác Biệt Đích Thực Giữa Cho và Nhận
Vâng Phục
Những Ước Muốn Của Thần Khí
Ước Muốn Của Con Người và Ý Muốn Của Thiên Chúa.

KẾT LUẬN

Thiên Chúa Của Mọi Vẻ Đẹp
Ta Đã Gọi Con Bằng Chính Tên Con
Phụ Lục
Lời Khuyên Thiết Thực Cho Việc Thực Hành Cầu Nguyện Bằng Thánh Kinh (Lectio Divina)
Thời Gian Nào Là Tốt Nhất
Suy Niệm Bản Văn Nào?
Cách Thức Thực Hành Cụ Thể Lectio DivinaNgười dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)