Thói đạo đức giả là một loại vi rút ẩn núp trong bóng tối.