Lòng trung thành giữa vợ chồng không hạn chế tự do