Thứ Tư Lễ Tro tại Rôma, cầu nguyện với ĐTC trước thảm họa coronavirus