Giáo Hội phải đồng cảm với những thăng trầm hằng ngày của con người