Kinh Truyền Tin 26/7: Đánh đổi mọi sự để được kho báu