Chúa luôn dõi theo chúng ta trong mọi biến cố cuộc sống