(23/12/20): Trong hang đá Chúa Giê-su tỏ cho chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa