Kinh Truyền Tin 19/7: Sự kiên nhẫn của Chúa mở ra cho chúng ta niềm hy vọng