Kinh Truyền Tin 12/07: Đón nhận Lời Chúa là đón nhận chính Chúa Ki-tô