(03/11/20): ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời