Chúa Giêsu an ủi bằng sự gần gũi, sự thật và hy vọng