(23/09/20): Nguyên tắc phụ đới là mỗi người có vai trò trong việc chữa lành xã hội