(02/12/20): Nếu chúng ta có thói quen nguyền rủa, hãy thay đổi nó thành thói quen chúc lành