(29/11/20): Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ với các tân Hồng y