(23/05) Ch��a Th��nh Th���n ban cho ch��ng ta can �����m, hy v���ng v�� �����c tin