(17/03/21): Không có Chúa Thánh Thần, niềm vui trở thành nỗi buồn..