(03/10/20): Đức Thánh Cha ký thông điệp (Tất cả anh em) tại mộ của thánh Phanxicô Assisi