(11/10/20): Đón nhận lời mời thôi chưa đủ, còn cần một hành trình hoán cải