(28/10/20): Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với và cho chúng ta