(13/12/20): Gioan Tẩy Giả là mẫu gương cho ai muốn tìm kiếm niềm vui đích thực