Thánh Gioan Phaolô II là người cầu nguyện, gần gũi và công bằng