Phép lạ nhãn tiền: Thống kê cho thấy sau buổi cầu nguyện của ĐTC 27/3 đại dịch giảm dần