Tổng thống Trump vừa khẳng định một điều chưa tổng thống Mỹ nào dám nhìn nhận