Nữ tu lớn tuổi nhất dòng Biển Đức 107 tuổi bị nhiễm coronavirus nhưng qua khỏi