Lời kêu gọi đồng loạt cầu nguyện của ĐTC Phanxicô.