Cuộc sống quanh taKiều hối về Việt Nam nhiều cỡ nào?


Hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hàng tỷ USD kiều hối hằng năm, trong đó nhiều nhất đến từ Mỹ.