Thông báo

Lịch trình Thánh lễ Cộng đoàn tháng 06 & 07

04.06 (TB) CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim)
05.06 (CN) CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải, 14g50: nguyện kinh; 15g00 Đại Lễ Chúa Thánh Thần (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen)
11.06 (TB) Hành hương Đức Mẹ Altötting Từ 13g00-18g15
18.06 (TB) Họp Hội Đồng Mục Vụ GX và các Ban Ngành cho Hội Xuân
19.06 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart)
02.07 (TB) CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn (St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau)
03.07 (CN) CĐ Bác Ái, 10g00 BT hòa giải, 10g30 Lễ (St. Stephanus, Carl Zeiss Straße 3, 73614 Schorndorf-Weiler)
09.07 (TB) Hành hương Đức Mẹ Marienfried, 10g30 Thánh lễ (Marienfriedstraße 62, 89284 Pfaffenhofen an der Roth)
16.07 (TB) CĐ Thánh Phaolô Hạnh, 14g30 BT hòa giải, 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen)
17.07 (CN) CĐ Thánh Giuse, 14g30 BT hòa giải; 15g0 Lễ (Heilig Kreuz Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg).
23.07 (TB) CĐ Thánh Phêrô 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell)
24.07 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiển, 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ có nghi thức Rửa Tội Tân Tòng (Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart)
30.07 (TB) CĐ Thánh Tôma Thiện 14g30 BT hòa giải, 14g50: nguyện kinh; 15g00 Lễ (St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen)
31.07 (CN) CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Lễ (Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim)